Špeciálne plyny

Ponúkame široký sortiment vysoko čistých plynov, plynných zmesí a špeciálnych plynov vrátane príslušenstva, ktorými môžeme pokryť širokú oblasť aplikácií a sektorov trhu vrátane výskumu, analýzy, kalibrácie, procesných kontrol a výroby. Zloženie našich špeciálnych plynov môže byť prispôsobené tak, aby vyhovovalo vašim individuálnym požiadavkám.

Vysoko čisté plyny

Ponúkame široký sortiment vysoko čistých plynov vhodných pre vaše aplikácie.  Všetky vysoko čisté plyny sú klasifikované podľa svojej kvality, takže si môžete byť istí, že úroveň čistoty plynu zodpovedá vašej individuálnej požiadavke.  Naše vysoko čisté plyny označené HiQ sú vhodné pre všetky aplikácie, kde je dôležitá kontrola úrovne znečistenia, ako je napríklad chromatografia, procesné kontroly, farmaceutické aplikácie alebo detekcie plynov.

Sortiment našich vysoko čistých plynov zahŕňa nasledujúce plyny:


AIR

AMMONIA

ARGON

BUTADIENE

BUTANE

BUTENE

CARBON DIOXIDE            

CARBON MONOXIDE

CHLORINE

DEUTERIUM

DIMETHYLAMINE

DIMETHYLETHER

ETHANE

ETHENE

ETHYL CHLORIDE

ETHYLENE

ETHYLENE OXIDE

HELIUM

HEXAFLUOROETHANE

HYDROGEN

HYDROGEN CHLORIDE

HYDROGEN SULPHIDE

ISOBUTANE

ISOBUTYLENE

KRYPTON

METHANE

METHYL CHLORIDE

MONOMETHYLAMINE

NATURAL GAS  

NEON

NITRIC OXIDE

NITROGEN

NITROGEN DIOXIDE

NITROUS OXIDE

OXYGEN

PERFLUOROPROPANE

PHOSGENE

PROPANE

PROPYLENE

SULPHUR DIOXIDE

SULPHUR HEXAFLUORIDE
TRIMETHYLAMINE XENON
Zmesi špeciálnych plynov

Naše znalosti a skúsenosti z rozličných aplikácií sú zárukou, že sa na nás pri svojich objednávkach zmesí plynov môžete skutočne spoľahnúť.

Typickými príkladmi sortimentu špeciálnych plynných zmesí Linde sú:

  • Mnohozložkové zmesi uhľovodíkov pre petrochemický priemysel, obsahujúce etán, etylén, propán, propylén, izobután, n-bután.
  • Široký sortiment kalibračných plynných zmesí na použitie v laboratóriách a výskume, dostupný v rôznych veľkostiach fliaš, aby boli splnené vaše individuálne požiadavky.
  • Zmesi vzácnych plynov – plynné zmesi obsahujúce xenón, neón alebo kryptón, na použitie v izolačných sklách, osvetlení a výskume.
  • Zmesi reaktívnych a korozívnych plynov – kalibračné zmesi obsahujúce oxid uhoľnatý, oxid dusičný, oxid síričitý a oxid dusný – na sledovanie emisií a zloženia okolitého vzduchu.

SPECIFY – Konfigurátor zmesí špeciálnych plynov

Upravuje zmesi zvláštnych plynov rýchlejšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým.

Objavte SPECIFY – naše nové samoobslužné riešenie, ktoré vám umožní zostavovať zmesi zo stoviek chemických zlúčenín. Ľahko a rýchlo vám poskytne spätnú väzbu čo sa týka dostupnosti produktu, podobných zmesí a odporúčaní.
Pre vytvorenie online dopytu nasledujte niekoľko jednoduchých krokov: 

    1. Navštívte stránku linde-specify.com
    2. Zadajte počet zložiek, ktoré chcete zmiešať – maximálne 30
    3. Vyberte chemické zložky
    4. Zmiešajte ich so zvyškovým plynom
    5. Zvoľte požadovanú certifikáciu
    6. Zvoľte balenie
    7. Vyčkajte na potvrdenie – platforma vás informuje, či je možné danú zmes vyrobiť. Náš tím súčasne vykoná konečný test vyrobiteľnosti a obratom vás bude kontaktovať s ponukou.

Vyskúšajte si teraz SPECIFY

Certifikáty na špeciálne plyny a zmesi

Naše vysoko čisté plyny je možné dodávať s nasledujúcimi certifikátmi:

  • COA, analytický certifikát/HiQ analytický certifikát (Certifikovaný štandard) – ISO 6141
  • ISO 17025/certifikát akreditovaného laboratória/(DKD, UKAS, NATA);
  • Sledovateľný podľa národných noriem/(DAR Test-report & Alpha Vol.);
  • Kilogramový váhový štandard/(PEH & Alpha Grav.) – ISO 6142
  • HiQ 60/(záruka stability počas 60 mesiacov)
  • HiQ čisté plyny.

Na stiahnutie

Máte otázky? Chcete si objednať?