Linde Green: inovatívne riešenie výroby vzdušných plynov šetrných k životnému prostrediu.

Posuňte svoje aktivity v oblasti ochrany životného prostredia na novú úroveň: s hrdosťou vám predstavujeme program Linde Green – našu úplne novú ponuku vzdušných plynov vyrábaných pomocou 100 % obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločne dosiahneme splnenie "zelených" cieľov

Naša planéta sa mení znepokojujúcou rýchlosťou a my už dnes pociťujeme dosah týchto zmien.  Vzhľadom na to, že podnebie sa mení, do popredia našej pozornosti sa dostávajú otázky týkajúce sa životného prostredia a zasahujú všetky oblasti našich životov.  Spoločnosti čelia zvýšenému tlaku regulátorov, investorov a obcí, ktoré požadujú zníženie ich uhlíkovej stopy.  My v spoločnosti Linde tiež sústavne plníme svoje poslanie – činiť náš svet výkonnejší.  Našim zákazníkom dodávame vysoko kvalitné riešenia, technológie a služby, čím im poskytujeme konkurenčné výhody, umožňujeme im zvyšovať výkonnosť, energetickú účinnosť a chrániť životné prostredie.
Jednou zo zásadných hodnôt, ktoré vyznávame, je trvalá udržateľnosť; tá inšpirovala aj najnovšie produkty Linde Green. 

Nezáväzná dopyt


Zníženie uhlíkovej stopy: o 99 % čistejší kyslík, dusíka a argon*

Ponuka produktov radu Linde Green zahŕňa vzdušné kvapalné plyny – dusík, kyslík a argon, ktoré sa vyrábajú pomocou 100 % obnoviteľných zdrojov energie.  Výsledkom tohto prístupu k výrobe je výrazne nižšia uhlíková stopa v porovnaní s produktmi vyrobenými bežnými výrobnými postupmi.  A ak povieme výrazne, znamená to uhlíkové emisie nižšie až o 99 %.

Nastúpením tejto cesty sa spoločnosť Linde stala jedným z prvých výrobcov, ktorí uviedli na trh vzdušné plyny s nižšou uhlíkovou stopou, čím umožňujeme našim zákazníkom znížiť uhlíkovú stopu.  O koľko?  Po každom nákupe plynov z programu Linde Green poskytujeme našim zákazníkom „zelený certifikát“, v ktorom je presne vyčíslené zníženie ich uhlíkovej stopy, ktoré dosiahli voľbou našich zelených produktov.

Green Product Portfolio

Prehodnotenie našich výrobných postupov.

Spoločnosť Linde sústavne vyvíja nové aplikačné metódy a účinnejšie postupy delenia vzduchu, aby pomohla svojim zákazníkom správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu tak, že znížia svoju uhlíkovú stopu spojenú s používaním kyslíka a dusíka. Dosahujeme to programom Linde Green, v rámci ktorého používame úplne nový prístup k výrobe.

Pri výrobe produktov z programu Linde Green používame výhradne elektrickú energiu získanú z obnoviteľných zdrojov, ako je solárna energia, veterná energia, geotermálna energia, energia získaná spaľovaním biomasy a energia získaná v malých vodných elektrárňach: všetky tieto zdroje sú šetrnejšie k životnému prostrediu než využitie fosílnych palív.  A aký je výsledok?  Zelený kyslík a dusík z programu Linde Green prinášajú významné zníženie emisií CO2 v porovnaní s výrobou používajúcou konvenčné energetické zdroje. *

TUV SÜD: partner nášho zeleného prístupu

Každý krok našej výroby a predaja preskúmala a schválila spoločnosť TUV SÜD, celosvetovo uznávaná spoločnosť poskytujúca globálne auditorské a certifikačné služby.  TUV SÜD, ako všeobecne uznávaný symbol bezpečnosti, istoty a trvalej udržateľnosti, je partnerom nášho zeleného prístupu a zaručuje, že naša ponuka produktov vyhovuje štandardu účtovníctva EE.

TUV SÜD je partnerom, ktorého sme si vybrali a ktorému dôverujeme.  Spoločne s touto spoločnosťou vedieme spoľahlivé záznamy o našich rozsiahlych projektoch a inovačných návrhoch, ako je napríklad vodíková technológia.  Pre výrobný rad Linde Green nám spoločnosť TÜV SÜD ponúka jednak certifikácie obchodovania s energiami z obnoviteľných zdrojov, jednak výpočty emisií skleníkových plynov pre rôzne druhy dodávok elektrickej energie.

Nezáväzná dopyt


Koľko CO2 sa ušetrí použitím elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov?*

Zníženie emisií CO2 pri využití 100 t „zeleného“ kyslíka Linde**

...sa rovná emisiám skleníkových plynov vyprodukovaným 10 osobnými autami prevádzkovanými jeden rok.**

Zníženie emisií CO2 pri využití 100 t „zeleného“ kyslíka Linde**

...sa rovná emisiám skleníkových plynov vyprodukovaným 10 osobnými autami prevádzkovanými jeden rok.**
„Ponukou nášho portfólia zelených vzdušných plynov sa chceme stať zeleným dodávateľom a prvou voľbou pre zákazníkov, ktorí si želajú vydať sa na cestu k dosiahnutiu trvalej udržateľnosti. Spoločne zmeníme náš svet na produktívnejší a zelenší. “
Muži stojaci za touto myšlienkou (zľava doprava): Christoph Woehler, finančný riaditeľ REE (región východnej Európy), Eric Schulze, obchodný a marketingový riaditeľ REE, a Roland Pahl, globálny riaditeľ nákupu energií.

V kocke:

Všetko, čo potrebujete vedieť o programe Linde Green

 • Staré známe produkty s novým prístupom k výrobe
  Ponuka produktov z programu Linde Green poskytuje rovnaké výhody ako konvenčný kyslík a dusík. Jediným rozdielom je prístup k ich výrobe.
 • 100 % obnoviteľné zdroje elektrickej energie
  Pri výrobe v režime Linde Green využívame výhradne elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, ako je solárna energia, veterná energia, geotermálna energia, spaľovanie biomasy a energia z hydroelektrární.
 • O 99 % nižšie emisie uhlíka
  Kyslík i dusík vyrobený v programe Linde Green má významne nižšiu úroveň emisií CO2 v porovnaní s bežne vyrábanými plynmi – nižšiu o 99 %.
 • Dôkaz zníženia emisií CO2
  Každý zákazník z programu Linde Green dostane mesačný certifikát o znížení emisií CO2, vytvorený na základe jeho mesačnej spotreby zeleného kyslíka alebo dusíka. *
 • Certifikované výrobné procesy
  Každý krok našej výroby a predaja bol certifikovaný spoločnosťou TÜV SÜD a je v zhode so štandardmi účtovníctva EE.

Nezáväzná dopyt


*Naše ekologické produkty sa získavajú s využitím 100 % obnoviteľných zdrojov; zníženie emisií, ktoré pri tom vznikli, sa prepočítalo na ekvivalenty CO2.  Vypočítané zníženie emisií v ekvivalentoch CO2 sa porovnáva s podobnými produktmi, získanými pri využití konvenčnej elektrickej energie.

 ** Údaje o porovnaní zníženia emisií CO2 na tejto webovej lokalite sú prevzaté z oficiálnej stránky Agentúry na ochranu životného prostredia (USA United States Environmental Protection Agency – EPA): https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator