Bundle of fibre glass in blue light. The picture is also part of the global product campaign.

Plyny v sklárskom priemysle

Vyvinuli sme širokú škálu aplikácií plynov, procesných technológií a služieb, pokrývajúcich všetky vaše potreby v oblasti tavenia, tvarovania a spracovania skla.

Tavenie skla

V závislosti od vašich individuálnych potrieb a výziev týkajúcich sa procesu tavenia môžu priemyselné plyny významne prispieť k vášmu obchodnému úspechu.
S našimi riešeniami pre spaľovanie kyslíkom (oxyfuel = použitie kyslíka namiesto vzduchu alebo v kombinácii so vzduchom) môžete využiť nasledujúce výhody:
•    spotreba paliva klesne až o 35 % vďaka lepšiemu prenosu tepla,
•    15 % úspora prevádzkových nákladov,
•    až 40 % nárast produktivity vďaka rýchlejším cyklom tavenia,
•    pokles emisií NOx až o 75 %, SO2 až o 30 % a CO2 až o 5 %,
•    mnoho ďalších.

Riešenie tavenia skla od spoločnosti Linde: 


Tavenie so spaľovaním kyslíkom COROX®

Toto riešenie je ideálne, pokiaľ:
- vyžadujete veľmi vysoké teploty tavenia (napr. 1 560 °C a vyššie),
- vyrábate vlákno alebo špeciálne sklo,
- potrebujete zvýšiť energetickú účinnosť,
- potrebujete znížiť emisie,
- chcete zvýšiť svoju kapacitu,
- prevádzkovať systémy rekuperácie tepla s nízkymi teplotami predhrevu (napr. regeneračné/rekuperačné systémy),
- chcete znížiť svoju ekologickú stopu.


Zvyšovanie obsahu kyslíka v palive COROX®

Zvyšovanie obsahu kyslíka v palive je metódou prvej voľby, pokiaľ
- chcete zvýšiť výkon svojho procesu tavenia bez toho, aby ste zmenili rozmery pece,
- chcete optimalizovať počet pecí, ktoré máte v prevádzke.

Ako doplnok vašich vzduchových horákov sú nainštalované horáky kyslíkové alebo sa kyslík vstrekuje vysokotlakovými dýzami. Odstránením dusíka a zvýšením koncentrácie kyslíka tak dochádza k zvýšeniu teploty plameňa. Výsledkom je, že zvyšovanie obsahu kyslíka v palive tiež zvyšuje koncentráciu CO2 a H2O v blízkosti plameňa. A pretože tieto plyny sú hlavnými činiteľmi zodpovednými za tepelné žiarenie, zvyšujú účinnosť plynových horákov.


Zariadenie COROX® Oxyservice počas údržby a opráv

Ide o dočasné zariadenie navrhnuté tak, aby bola počas údržby alebo opráv zaistená kontinuita prevádzky.

Naše zariadenie COROX® Oxyservice je obzvlášť zaujímavé pre prevádzkovateľov so zapojeným regenerátorom alebo netesným systémom rekuperácie. Dodávame kyslíkové dýzy a všetky podporné napájacie zariadenia po celý čas trvania prác údržby.


Zariadenie COROX® LowNOx na zníženie emisií

Naše inovatívne riešenie v podobe zariadenia COROX® LowNOx je ideálnym spôsobom, ako znížiť emisie NOx, a splniť tak prísnejšie právne predpisy.

Zahŕňa vstrekovanie prídavného kyslíka vysokotlakovými dýzami, aby sa v peci vytvoril intenzívnejší efekt usmernenej recirkulácie spalín. Výsledkom je, že hlavný systém horáka na vzduch/plyn produkuje zriedený, odstupňovaný spaľovací proces. Zriedenie paliva vedie k homogénnejšiemu plameňu a k zníženiu teploty plameňa. Vzhľadom na to, že teplota plameňa má priamy vplyv na koncentrácie NOx, dochádza k významnému zníženiu ich emisií. Nižšia teplota plameňa tiež znižuje koncentráciu uhľovodíkových radikálov v peci, čím tvorbu NOx obmedzuje. Zvýšená rýchlosť prenosu tepla navyše skracuje okno, počas ktorého sa NOx môžu vytvárať.

Prebublávanie plynu

Počas tavenia a rafinácie môže prebublávanie plynu roztaveným sklom zvyšovať konvekčné prúdy pri tavení skla a zlepšovať opätovnú adsorpciu zostávajúcich bublín do taveniny s cieľom odstránenia chýb.
Plyny môžu prebublávať cez taveninu tiež s cieľom vylepšiť kondicionovanie skla. Vzhľadom na to, že kyslík je rozpustnejší ako vzduch, ide o účinný spôsob, ako znížiť tvorbu prachových bubliniek. Pre prémiové výrobky sa často používa hélium.
Poskytujeme celý rad bežných a inertných plynov (napr. HE, O2, N2, Ar) a napájacích systémov na podporu všetkých aplikácií prebublávania.


Analýza atmosféry a kontrola procesu
Môžete sa tiež spoľahnúť na to, že poskytneme celý rad vysoko presných kalibračných plynov a zmesí plynov na kontrolu procesov, ktoré podporujú dodržiavanie emisných predpisov prostredníctvom presného monitorovania a reportovania merania atmosféry a spalín.

Formovanie skla

Dosiahnutie vysoko kvalitných sklárskych výrobkov minimalizáciou nečistôt vo formovacom procese

Plyny hrajú dôležitú úlohu pri tvorbe plaveného skla, kde sa používa dusíková/vodíková atmosféra, aby sa zabránilo oxidácii cínu v skle a minimalizovalo množstvo cínu v skle. Úspech tvarovania závisí od konzistentného dodávania vami zvoleného pomeru a objemového toku (napr. 95 % N2/5 % H2) a od bezpečného prísunu vysoko čistých plynov (N2 5.0 a H2 3.0).


CARBOFLAM – povlakovanie foriem pre lisovacie a vyfukovacie procesy

Naše riešenie CARBOFLAM je všestranným procesom, ktorý je možné použiť na všetky typy skla. Ide o najúčinnejšiu techniku povrchového povlakovania, pretože využíva materiálovo špecifické uvoľňovacie a izolačné vlastnosti čistého uhlíka. Patrí medzi ne rovnomerná hladina teploty počas mechanického formovania skla.

Stručné zhrnutie- Vyššia produktivita vďaka vyššej stabilite procesu a dlhšiemu času aplikácie formovacích nástrojov
- Vyššia kvalita skla odstránením/minimalizáciou štrukturálnych značiek z formovacích nástrojov na povrchu skla
- Nové produkty v dôsledku vylepšenej distribúcie skla vďaka vyšším teplotám formy
- Nižšie náklady na údržbu vďaka optimalizácii procesu
- Výrazné zníženie znečistenia na pracovisku v porovnaní s inými aplikáciami (napr. aplikácia krakovania)

Povrchová úprava skla – HYDROPOX® pre dokonalý povrch

Naše riešenie HYDROPOX® na báze plameňa ponúka množstvo výhod pri povrchovej úprave skla pre umelecký a stolový riad (napr. poháre na víno), špeciálne sklo (napr. vitríny, dvere do rúry) a vysoko hodnotné obalové sklo (napr. flakóny).
Naše riešenie zahŕňa horáky tak s predzmesou, ako aj s povrchovou zmesou, ktoré používajú kyslík, vodík alebo zemný plyn podľa vašich špecifických požiadaviek.
Zariadenie HYDROPOX vďaka homogénnej plameňovej clone zaisťuje rovnomerný prenos tepla a krátko privedie povrch skla na teplotu nad bodom zoslabenia skla.

Kľúčové aplikácie
- Zvýšenie lesku povrchu skla
- Odstránenie spojov a hrán
- Oprava mikrotrhlín a prasklín

Kľúčové výhody
- Významné zníženie zmätkovitosti
- Výroba prvotriednych sklenených výrobkov
- Umožnenie nových prvkov – napr. poháre na víno bez spojov
- Veľmi vysoké výrobné rýchlosti – kvalita ručne vyrábaného skla pri normálnej rýchlosti linky


Izolácia okien a osvetlenia

Vzácne plyny a inovatívne zmesi v čistote a objemoch, ktoré potrebujete na zvýšenie účinnosti a efektivity vašich izolačných a osvetľovacích aplikácií.


Izolácia okien

Priemyselné plyny, najmä vzácne plyny, sú tiež účinným spôsobom, ako zlepšiť izoláciu okien, aby sa zlepšilo pohodlie a ušetrila energia.
Naše vzácne plyny HiQ® sa vo veľkej miere používajú v oknách s dvojitým a trojitým zasklením. Argón je vzhľadom na svoju nižšiu tepelnú vodivosť pri znižovaní prenosu tepla účinnejší ako vzduch. Kryptón a xenón vedú menej tepla ako argón, takže sú ešte účinnejšie.


Osvetlenie

Máme mnohoročné skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti výroby osvetlenia, kam dodávame vzácne plyny a inovatívne zmesi, ktoré prinášajú energeticky účinnejšie vyhotovenie jasnejších svietidiel aj automobilových svetlometov.
Tradičné žiarovky využívajú ochranné plyny, ako sú argónové a dusíkové zmesi, aby sa zabránilo degradácii volfrámových vlákien. Aj keď sa žiarovky postupne vyraďujú v prospech účinnejších halogénových a plynových výbojok, hrajú priemyselné a vzácne plyny, ako je neón, argón, kryptón a xenón, v osvetľovacích výrobkoch aj naďalej kľúčovú úlohu. Sme tiež popredným poskytovateľom vysoko čistých plynov a zmesí prispôsobených na výrobu LED.


Máte otázku pre našich odborníkov?