Argón

Spoločnosť Linde Gas dodáva argón v rôznych stupňoch čistoty tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

The image shows gas cylinders filled with argon. This is a further version (with cloudy sky) of the original image ID 59594.

Stupne čistoty argónu: 

    - Argón 4.6 s čistotou ≥ 99,996 %
    - Argón 4.8 s čistotou ≥ 99,998 %
    - Argón 5.0 s čistotou ≥ 99,999 %

Možnosti dodávok argónu:
    - Fľaše a zväzky fliaš s argónom – argón ponúkame v rôznych veľkostiach fliaš:
         Objem fľaše/tlak:
         20 l a 50 l fľaše pri tlaku 200 bar
         50 l fľaše pri tlaku 300 bar – a EVOS™
         33 l fľaše pri tlaku 300 bar – EVOS™ ViPR; LISY ®tec
         20 l fľaše pri tlaku 300 bar – GENIE ®
         Zväzky fliaš: 12 a 16 navzájom prepojených 50 l tlakových fliaš s argónom; tlak 200, alebo 300 barov.
    - Kvapalný argón – pre zákazníkov s vysokou spotrebou argónu ponúka Linde inštaláciu veľkokapacitného kryogénneho zásobníka priamo vo výrobnom závode – najefektívnejšie a najpohodlnejšie riešenie pre spotrebiteľa.

Argón – bežné aplikácie

  • Zváracie procesy MIG a TIG, plazmou
  • Plazmové rezanie
  • Zváranie a rezanie železných a neželezných materiálov
MIG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Máte otázky? Chcete si objednať?