Oil refineries line a river in Yokkaichi, Japan. The city has been a center for the chemical industry since the 1930's.

Chemický priemysel

Pomáhame chemickým spoločnostiam znižovať náklady, zvyšovať produktivitu a plniť ciele týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Poskytujeme kompletnú ponuku tak technických a špeciálnych plynov, ako aj chemických aplikácií, ktoré podporujú odladenie výrobných procesov. Naši technici vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a splniť environmentálne ciele v celom spektre aplikácií.

Naše skúsenosti s priemyselnými a špeciálnymi plynmi a poznatkami o procesoch pokrývajú všetky odvetvia v hodnotovom reťazci chemických výrob: rafinácia ropy, chemické látky a petrochemické výrobky, ultra čisté a špeciálne chemikálie, biofarmaceutika.

Máte otázku pre našich odborníkov?