Bezpečnosť & Kvalita

Hlavné priority v Linde. Našim cieľom je neustále zdokonaľovať naše výrobky a služby a taktiež udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

V Linde nechceme zraňovať ľudí ani životné prostredie. To je dôvod, prečo dodržiavame naše politiku SHEQ (bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a kvalita) vo všetkom, čo robíme.

Kladieme dôraz na najväčšiu hodnotu, na zdravie a bezpečnosť našich ľudí, životné prostredie a všetko čo prichádza do kontaktu s našimi obchodnými záležitosťami.

Očakávame, že naše konanie bude odrážať vždy tieto hodnoty. Chceme, aby každý myslel na aspekty bezpečnosti, zdravia a kvality životného prostredia pri každom rozhodnutí, ktoré urobí vo svojej práci, pri ceste domov a pri pomoci druhým.