Farebné značenie fliaš

Slovenská asociácia výrobcov a distribútorov technických plynov vydala prehľad doterajšieho a nového farebného označovania fliaš podľa STN EN 1089-3.

Prehľad značenia nájdete v prílohe vo formáte pdf. 

Farebné značenie fliaš (PDF k stiahnutiu)