Medicinálne plyny

Linde dodáva plynné liečivá a s nimi súvisiace výrobky a služby, ktoré umožňujú profesionálnym zdravotníkom poskytovať optimálnu terapiu pacientom v nemocniciach, na klinikách, jednotkách intenzívnej starostlivosti, v záchranných službách a aj u pacientov v domácej starostlivosti.

Medicinálny kyslík – stlačený vo fľašiach a kvapalný medicinálny kyslík

Rozhodujúcimi faktormi sú bezpochyby kvalitná starostlivosť a bezpečnosť, preto je dôležité zaobchádzať s kyslíkom s najvyššou opatrnosťou. Linde Healthcare ponúka riešenie dodávok medicinálneho kyslíka, výrobky a služby, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky liečebných ústavov alebo pomáhajú pacientom v domácej starostlivosti.  Medicinálny kyslík nachádza široké využitie vo všetkých zariadeniach zdravotnej starostlivosti, v aplikáciách od anestézie až po inhalačnú terapiu.
Možnosti dodávok medicinálneho kyslíka:
Fľaše s medicinálnym kyslíkom – medicinálny kyslík ponúkame vo fľašiach rôznych veľkostí:
         Odľahčené hliníkové fľaše s integrovaným ventilom LIV, objem fľaše 2 litre a 10 litrov
         Oceľové fľaše, objem fľaše 2 až 50 litrov

Inovácia fliaš: Fľaša s integrovaným ventilom LIV (Linde Integrated Valve)

Spoločnosť Linde zaviedla odľahčené fľaše s integrovaným ventilom – LIV. Fľaše LIV majú vstavaný redukčný ventil, jednoducho ovládateľné ručné koliesko na otváranie a zatváranie a integrovaný volič prietoku.

Sú navrhnuté tak, aby uľahčovali zdravotníckemu personálu prácu s fľašou a podávanie medicinálnych plynov, pretože nie je nutné pripájať redukčný ventil. Tlak sa presne kontroluje a reguluje.  

So širokým radom nastavení prietoku môžete presne zvoliť liečbu tak, aby zodpovedala predpisu pacienta.

Medicinálny oxid dusný – stlačený vo fľašiach

Medicinálny oxid dusný sa používa ako anestetická a analgetická látka:
     - V kombinácii s ďalšími vdychovanými alebo vnútrožilovými anestetickými látkami pôsobí synergicky.
     -  Počas anestézie má slabý vplyv na dýchanie a krvný obeh. Spontánne dýchanie sa účinnejšie zachováva pri použití kombinácie medicinálneho oxidu dusného a akéhokoľvek bežne používaného vdychovaného anestetika ako pri samotnom použití silného vdychovaného anestetika.
     - Rýchly nástup účinku a následná eliminácia spolu so schopnosťou udržiavať spontánne dýchanie umožňujú rýchlejšie zásahy pri použití s moderným vdychovaným anestetikom, ako keď sa anestetikum použije samotne.

Oxid dusný ponúkame vo fľašiach s náplňou 7,5 a 30 kg

Inhalačné analgetikum

Inhalačné analgetikum je zmes medicinálnych plynov pripravená na okamžité použitie, pozostávajúca z 50 % oxidu dusného a 50 % kyslíka na použitie vo všetkých situáciách, kde je potrebná analgézia a sedácia s rýchlym nástupom účinku a odoznením. Zmes oxidu dusného a kyslíka poskytuje vďaka oxidu dusnému úľavu od bolesti a navyše ponúka výhody pridaného kyslíka bez upadnutia do bezvedomia. Ide o široko používané analgetikum na akútnu, krátkodobú úľavu od bolesti v rôznych klinických situáciách, od bolestivých zákrokov až po pôrody.

Inhalačné analgetikum (oxid dusný 50 % + kyslík 50 %) ponúkame v odľahčených tlakových fľašiach s integrovaným ventilom vo veľkostiach: 2 litre, 5 litrov a 10 litrov.

HELIOX

Medical helium is used as a vehicle for assisting respiration and gaining access to obstructed airways mainly to ensure oxygen flow into the alveoli of patients with severe respiratory obstruction. In conjunction with air and oxygen, medical helium is used for gas transfer lung function tests. Additionally liquid Helium is essential for the operation and cooling of Magnetic Resonance Imaging (MRI) machines.

HELIOX mixtures are typically three times less dense than air. This property allows patients with respiratory conditions to breathe more freely by reducing their work of breathing and improving their comfort.

We offer HELIOX 70 % He + 30 % O2 in different cylinder sizes: 10 L Cylinder 40 Cu, 40L Cylinder 240 Cu;
We offer HELIOX 80 % He + 20 % O2 in different cylinder sizes: 40 L Cylinder 240 Cu, 50L Medical Grade;

Vzduch medicinálny

Vzduch medicinálny sa používa hlavne v nemocniciach na ventiláciu a aerosólovú terapiu alebo tiež počas anestézie:
 - Pri liečení respiračných chorôb, ako je astma alebo COPD, je podanie lieku účinným spôsobom nasmerované priamo do pľúc vdychovaním. Na podávanie inhalačnej medikácie pacientom, ktorí nemôžu používať konvenčné inhalátory, sa používajú nebulizátory. Môže sa používať na dodávanie vzduchu do nebulizátora, kde sa kvapalná medikácia premieňa na hmlu, ktorá sa potom môže vdychovať.
 - Používa sa ako nosný plyn na narkotické látky v inhalačnej anestézii. Môže sa tiež používať s oxidom dusnatým ako náhrada za doplnkový kyslík na zníženie vysokej koncentrácie kyslíkovej expozície.

Vzduch medicinálny ponúkame vo fľašiach s rôznymi veľkosťami 2 litre až 50 litrov.

Oxid dusnatý (NO)

Linde Healthcare vyvinul kompletné riešenie na podávanie vdychovaného oxidu dusnatého – INO Therapy. Naše riešenie integruje špeciálny systém na dávkovanie, kalibráciu plynu a vedenie záznamov o liečbe so školením zákazníkov a servisnou podporou tak, aby sme zaručili najefektívnejšie výsledky pri maximálnej bezpečnosti pacientov. Dávkovacie zariadenie DSIR je vhodné pre každý režim ventilačnej podpory a umožňuje nepretržité monitorovanie dodávaného oxidu dusnatého, kyslíka a oxidu dusičitého.

Oxid dusnatý (NO) 400 ppm dodávame v 10l fľašiach.

Máte otázky? Chcete si objednať?