Oxid uhličitý (CO2)

Oxid uhličitý dodávame v plynnej a kvapalnej forme, ale tiež v pevnom skupenstve (suchý ľad) pre rôzne aplikácie, od zvárania po potravinársky priemysel.

Linde’s OCAP joint venture in the Netherlands. Greenhouses require a lot of CO₂. Linde ensures a steady supply. Carbon dioxide from a refinery near Rotterdam is transported to Dutch greenhouses via a dense network of pipes. The CO₂ is used to increase plant yields.

Čistota:
- plynný CO2 dodávame s vysokou čistotou ≥ 99,5 %

Možnosti dodávok CO2:
- Fľaše
    Plynný CO2 od firmy Linde je možné dodať vo fľašiach s rôznymi veľkosťami vyhovujúcimi vašim potrebám:
    objem fľaše:
oxid uhličitý zvárací 8 l/6 kg, 26 l/20 kg, 40 l/30 kg s tlakom 56,5 baru pri 20 °C
oxid uhličitý potravinársky 20 l/15 kg, 26 l/20 kg, 40 l/30 kg s tlakom 56,5 baru pri 20 °C

    zväzky fliaš: 12 navzájom prepojených 50 l tlakových fliaš s pracovným tlakom 56,5 baru pri 20 °C


- CO2 vo veľkých objemoch
Oxid uhličitý dodávame zákazníkom s vysokou spotrebou tohto plynu v kvapalnej forme do kryogénneho zásobníka umiestneného priamo v ich výrobnom závode. Skladuje sa ako kryogénna kvapalina vo vákuovo izolovaných veľkoobjemových nádobách a umožňuje zákazníkovi pokryť jeho zásobu na niekoľko dní. Podľa potreby sa môže používať ako kvapalina alebo ako plyn.


- Suchý ľad (tuhý CO2)

CO2 – bežné aplikácie

 • Potravinársky priemysel
  Chladenie a mrazenie potravín, sýtenie a dávkovanie nápojov, balenie v modifikovanej atmosfére.
 • Zváranie a rezanie
  MAG zváranie konštrukčných ocelí (uhlíkových a legovaných).

 • Úprava vody
  Úprava pitnej vody a regulácia pH odpadovej vody.
 • Chemický priemysel
  Ako náhrada za CFC vo výrobe penových plastov.
 • Urýchlenie rastu rastlín v skleníkoch a ochrana pred škodcami

Máte otázky? Chcete si objednať?