Ponúkame rad čistých plynov a zmesí plynov, špeciálne vyvinutých pre potravinársky a nápojový priemysel

Pod značkami BIOGON®, DINAX®, MAPAX®, BIOMAP3® a BANARG® ponúkame množstvo zmesí plynov, špeciálne vyvinutých pre potravinársky a nápojový priemysel.

Oxid uhličitý potravinársky

Oxid uhličitý bráni rastu rôznych plesní a baktérií.

Aplikácia a použitie:
    - Balenie v modifikovanej atmosfére (MAP)
    - Mrazenie a chladenie
    - Sýtenie nápojov

Možnosti dodávok

    - Fľaše: dodávame rôzne veľkosti fliaš
    - Dodávky veľkých objemov: Pokiaľ požadujete väčšie množstvo potravinárskeho oxidu uhličitého, môžeme ho dodať v kvapalnej forme do zásobníka nainštalovaného vo vašom závode. "

Minced meat in a box, Close up.

Kyslík potravinársky

Kyslík potravinárskej akosti sa používa na tieto účely: 

    - Balenie v modifikovanej atmosfére (MAP) – kyslík sa obvykle používa spoločne v zmesi s dusíkom a oxidom uhličitým na balenie:  
           ovocia a zeleniny – kyslík umožňuje, aby produkt dýchal a zachoval si svoju čerstvosť.  
           červeného mäsa – kyslík sa používa na zachovanie farby mäsa. Ak sa mäso sfarbí do hneda alebo do siva, znamená to, že je koncentrácia kyslíka príliš nízka.   
    - Príprava pitnej vody (ozonizátory)
   

Možnosti dodávok:

    - Fľaše: dodávame rôzne veľkosti fliaš
    - Dodávky veľkých objemov: Pokiaľ požadujete väčšie množstvo potravinárskeho kyslíka, môžeme ho dodať v kvapalnej forme do zásobníka nainštalovaného vo vašom závode.

Salad packed in MAPAX modified atmosphere packaging.

The picture is part of the global product campaign. Titel: Product Campaign Food MAPAX 

Please go to Marketing Smart Templates in case you want to adapt the global campaign.

Dusík potravinársky

Dusík potravinárskej akosti sa používa na tieto účely

    - Aplikácia balenia v modifikovanej atmosfére (MAP) na ochranu proti deformácii obalu – pri balení potravín sa plynný dusík používa na vytesnenie kyslíka z atmosféry, čím sa minimalizuje rast mikroorganizmov a oxidácia tuku.
    - Rýchle mrazenie a chladenie
    - Inertizácia
    - Konzervácia vína a olejov – pri skladovaní a fľaškovaní vín a olejov sa používa dusík ako inertný plyn na elimináciu oxidácie a predĺženie trvanlivosti produktov.

Možnosti dodávok

    - Fľaše: dodávame rôzne veľkosti fliaš
    - Dodávky veľkých objemov: Pokiaľ požadujete väčšie množstvo dusíka potravinárskeho, môžeme ho dodať v kvapalnej forme do zásobníka nainštalovaného vo vašom závode.

Pizza on a plate.

Zmesi BIOGON® DINAX® a BIOMAP3®

Ponúkame široký rad dvoj- alebo trojzložkových zmesí plynov potravinárskej kvality, skladajúcich sa z kyslíka, oxidu uhličitého a dusíka potravinárskeho.

V závislosti od vlastností vašich produktov dodávame individuálne pripravené zmesi plynov s premenlivými percentuálnymi podielmi kyslíka, oxidu uhličitého a dusíka.

Spolupracujeme s vami pri hodnotení vašich procesov a požiadaviek a vyvíjame správnu zmes plynov pre konkrétne balenú potravinu.
Spojte sa s našimi expertmi a nájdite zmes plynov, ktorá bude najvhodnejšia pre váš produkt.

The close-up shows bananas. This picture is used for the application of BANARG.

BANARG®

BANARG ® je zmes plynov potravinárskej akosti, ktorá obsahuje 96 % dusíka (N2) a 4 % etylénu (C2H4).

Používa sa na:
    - dozrievanie banánov a citrusových plodov

Regulovaný prívod zmesi BANARG ® do klimatizovaných skladovacích miestností pomáha počas procesu zretia rôznych druhov ovocia, najmä banánov a citrusových plodov.

Máte otázky? Chcete si objednať?