Dusík

Dusík dodávaný spoločnosťou Linde je k dispozícii v rôznych veľkostiach fliaš a čistotách pre riešenia šité na mieru konktrétnemu zákazníkovi, vo forme zodpovedajúcej vašim potrebám.

Linde Bulk truck nitrogen with promotional label showing application of gas for welding. Linde truckdriver gives hand-shake to customer.

Dusík – čistoty: 

-    Dusík 4.0, 4.6 a 5.0 (čistota ≥ 99,99 - 99,999 %) – pre rezanie laserem a strojárske aplikácie
-    Dusík 6.0 (čistota ≥ 99,9999 %) – pre analytické účely
-    Dusík potravinárský E941 (čistota ≥ 99,998 %)

 Možnosti dodávok:

Ponúkame riešenia, ktoré vyhovejú vašim špecifickým požiadavkám na dusík. Dusík dodávame vo:

-    Fľašiach: Stlačený dusík sa dodáva v týchto veľkostiach fliaš: 10, 20, 50 l s obsahom 1,9; 3,8 a 9,6 m3 pri tlaku 200 barov.
-    Kvapalný dusík je k dispozícii v Dewarových nádobách rôznych veľkostí.
-    Dodávka veľkých objemov: Kvapalný dusík sa dodáva v kryogénnych cisternách do zásobníkov umiestnených u zákazníka na použitie vo veľkoobjemových aplikáciách. Skladuje sa ako kryogénna kvapalina vo vákuovo izolovaných nádobách, ktoré obsahujú zásobu na niekoľko dní, a môže sa používať podľa potreby ako kvapalina, alebo ako plyn.

Dusík – bežné aplikácie

 • Inertizácia
  Používa sa na zachovanie suchej inertnej atmosféry nad chemickými látkami počas skladovania, reakcie alebo spracovania.
 • Potravinársky priemysel
  Používa sa na zmrazovanie a chladenie potravín, balenie v modifikovanej atmosfére (MAP), skladovanie potravín (riadené atmosféry) a uchovávanie potravín v inertnej atmosfére.

 • Kovy
  Používanie v aplikáciách so železnými a oceľovými konštrukciami.
 • Lasery
  Používanie ako pomocný plyn na laserové rezanie nehrdzavejúcej ocele, hliníka a nekovových materiálov.
 • Uchovávanie vzoriek
  Používa sa na bezpečné skladovanie lekárskych alebo výskumných vzoriek, napr. krvi, plazmy apod.

Máte otázky? Chcete si objednať?