Elektronická fakturácia

Spoločnosť Linde Gas s.r.o. ponúka svojim zákazníkom zasielanie daňových dokladov (faktúr) v elektronickej forme.

Spoločnosť Linde Gas s.r.o. ponúka svojim zákazníkom zasielanie daňových dokladov (faktúr) v elektronickej forme. Tlačené, poštou zasielané faktúry sú nahradené elektronickým súborom vo formáte PDF, ktorý je zasielaný na e-mailovú adresu zákazníka. Nami vystavené faktúry spĺňajú požiadavky zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty na vystavovanie daňových dokladov v elektronickej podobe (§ 71 a nasl.) a ich archiváciu v elektronickej podobe (§ 76 ods. 6) a na rozdiel od zasielania dokladov poštou ponúka obom stranám mnohé výhody:

• okamžité doručenie faktúry ihneď po jej vystavení

• zamedzenie strát zásielok s faktúrami v priebehu doručenia

• zákazník získava dlhšiu dobu na posúdenie a spracovanie faktúry

• úspora nákladov na fyzickú archiváciu došlých faktúr - faktúru je možné skladovať v elektronickej podobe

• úspora papiera - chránime životné prostredie


Pre využívanie všetkých výhod elektronických daňových dokladov vo formáte PDF je potrené najskôr poslať Vás súhlas. Vyplnením a odoslaním formuláru vyjadríte svoj súhlas so zasielaním a používaním elektronických daňových dokladov vo formáte PDF. Zároveň už nebudete dostávať papierové daňové doklady. Šetríte tak životné prostredie.

Formulár pre dohodu o elektronickom zasielaní faktúr

Prípadne podpísanú Dohodu o elektronickej fakturácii môžete poslať:

• e-mailom na adresu: e-billing.sk@linde.com

• poštou na adresu Linde Gas s.r.o., Zákaznícke centrum, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava


Potrebujem pre príjem faktúr od Linde nejaký špeciálny software? 

Na otvorenie dokumentu vo formáte PDF potrebujete program Adobe Acrobat Reader (verzia 8 a vyššie), ktorý je k dispozícii zdarma. Na mnohých počítačoch je inštalovaný už od výrobcu počítača.

Na stiahnutie