Priemyselné odvetvia

Naše plyny hrajú zásadnú rolu v takmer každom odvetví. Používajú sa k zlepšeniu konkurencieschopnosti, znižovaniu procesových nákladov, zvyšovaniu kvality a produktivity. V skutočnosti by veľa bežných produktov od nealkoholických nápojov až po motorové diely nemohlo bez technických plynov fungovať. A ešte dôležitejšie je to, že naše inovatívne plynové zmesy a aplikačné technológie razia cestu udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu životnému štýlu a obchodným praktikám.