ACCURA® Cylinder Management

Systém sledovania pohybu fliaš

ACCURA® Cylinder Management je prémiová služba, ktorá vám pomocou internetovej aplikácie umožňuje okrem sledovania stavu fliaš na vašom obalovom konte kontrolovať aj ich pohyb. Budete tak mať nielen aktuálne a detailné informácie o jednotlivých fľašiach, ale budete vedieť aj to, na ktorých lokalitách sa nachádzajú.

Majte všetky informácie stále pod kontrolou

Okamžitý prehľad o stave konta – vďaka systému ACCURA® Cylinder Management budete mať k dispozícii okamžitý a nepretržitý prehľad o stave svojho obalového konta a jednotlivých pohyboch fliaš. Môžete si zobraziť aj detailné informácie ku každej fľaši na konte.

Ľahký prístup k aktuálnym informáciám odkiaľkoľvek – online prístup do internetovej aplikácie ACCURA® Cylinder Management je možný prakticky odkiaľkoľvek s pripojením na internet 24 hodín denne. Sami si môžete riadiť používateľské účty a záleží iba na vás, koľkým a ktorým zodpovedným osobám poskytnete do systému prístup.

Ľahká práca s reportami –  s jednotlivými prehľadmi, či už aktuálnymi, alebo vzťahujúcimi sa k vami vybranému dátumu v minulosti, je možné ďalej pracovať. Prehľady je možné exportovať do MS Excel a uľahčiť si tak prácu s vedením agendy o fľašiach.

Kontrolujte a znižujte náklady na fľaše a manuálnu prácu spojenú s ich agendou

Zníženie manuálnej práce  – náš systém výrazne zníži manuálnu prácu vašich zamestnancov súvisiacu so správou fliaš na vašom obalovom konte a zredukuje tak počet potenciálnych chýb.

Zníženie nákladov – pomocou informácií z ACCURA®  Cylinder Management budete môcť jasne určiť, ktoré obaly nie sú v obehu alebo ktoré nevyužívate. Vrátením týchto obalov spoločnosti Linde ušetríte nájomné za fľaše a prispejete tak k zníženiu svojich nákladov.

Optimálne riadenie nákladov – vďaka našej službe môžete presne alokovať náklady za jednotlivé obaly na svoje príslušné nákladové strediská.

Strážte lepšie svoj fľašový park aj bezpečnosť plynúcu z držania fliaš s technickými plynmi

Minimalizácia strát fliaš – vďaka lepšiemu prehľadu o počte a umiestnení fliaš na príslušných lokalitách alebo u zodpovedných osôb budete môcť efektívnejšie strážiť svoj fľašový park a znížite tak riziko straty fliaš a následných nákladov na ich kompenzáciu.

Zvýšenie bezpečnosti – v prípade ohrozenia, napr. pri požiari, môžete s predstihom poskytnúť zasahujúcej jednotke presné informácie o množstve a umiestnení jednotlivých fliaš v rámci svojho podniku (prevádzky, areálu). Na základe týchto informácií môže veliteľ zásahu stanoviť mieru rizika a presný postup likvidácie ohrozenia.

Službu pre vás ponúkame vo dvoch verziách, pričom každá verzia sa hodí pre iný typ zákazníkov.

Viac informácií o verziách služby nájdete tu.

Ak máte o službu záujem, stačí kontaktovať obchodného zástupcu Linde alebo naše Zákaznícke centrum prostredníctvom e-mailu: sluzby.sk@linde.com alebo na telefónnom čísle 0800 154 633.

K stiahnutiu