Kyslík

Linde dodáva kyslík v rôznych objemoch a čistotách pre rôzne aplikácie, ako sú rezanie a zváranie, spaľovanie, okysličovanie a podpora životných funkcií.

Oxygen cylinder heads with caps and shoulders.

Kyslík – čistoty 

- Kyslík - rezanie plameňom – 2.5, rezanie laserom 3.5
- Kyslík potravinárský E948 (čistota ≥ 99,5 %)
- Kyslík - Medicinálny kyslík

Možnosti dodávok kyslíka 

- Fľaše s kyslíkom: Stlačený kyslík sa dodáva vo fľašiach:

    objem fľaše: pre rezanie - 50 l s tlakom 200 bar – 10,8 m3, Medicinálny kyslík - 2, 5, 10, 20, 40, 50 l s tlakom 150 a 200 bar
    zväzky fliaš: 12 navzájom prepojených 50 l tlakových fliaš s kyslíkom, tlak 200 bar - 129,6 m3

- Kvapalný kyslík: Kyslík sa dodáva v kryogénnych cisternách do vákuovo utesnených zásobníkov umiestnených u zákazníka, ktoré obvykle s pripojeným vyparovacím zariadením obsahujú zásobu na niekoľko dní.

  • Rezanie, zváranie a spájkovanie
    Používanie s pohonným plynom
  • Rezanie kyslíkom, plazmou a laserom

  • Potravinársky priemysel
    Fermentácia a balenie v modifikovanej atmosfére (MAP)
  • Lekársky priemysel
  • Úprava vody

Máte otázky? Chcete si objednať?