Acetylén

Najpoužívanejší a najefektívnejší zo všetkých horľavých plynov. K bežným aplikáciám patrí rezanie, zváranie, rovnanie a spájkovanie plameňom.

Acetylene bundles with acetylene plant in Leuna in background

Možnosti dodávok:

- Fľaša –  fľaše 40 l/8 kg, 50 l/10 kg

- Zväzky fliaš – 12 alebo 16 navzájom prepojených fliaš s acetylénom po 50 litroch, ktoré tvoria jediný zdroj plynu.

Čistota: acetylén dodávame s čistotou ≥ 98,5 % rozpustený v acetóne (vztiahnuté na C2H2 bez acetónu)

Bežné aplikácie

  • Najvyššia efektivita použitia v porovnaní s ostatnými horľavými plynmi. Vysoká rýchlosť a teplota ohrevu.
    Acetylén šetrí čas a peniaze.
  • Použitie podľa potreby v kombinácii s kyslíkom alebo stlačeným vzduchom.
  • Vysoká rýchlosť rezania a rýchla iniciácia rezu, pri vysokej kvalite rezu.
    Výrazne skracuje čas predhrievania pred zváraním.
  • Jediný horľavý plyn s dostatočnou teplotou na zváranie ocelí plameňom.
  • Jediný horľavý plyn odporúčaný na používanie v uzatvorených priestoroch a v podzemí
Oxy-acethylene cutting 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Máte otázky? Chcete si objednať?