Vodík

Jediný pohonný plyn, ktorý neobsahuje žiadne atómy uhlíka. Je ľahší ako vzduch, horí neviditeľným a čistým plameňom (bez obsahu uhlíka a sadzí).

Storage tanks liquid hydrogen, frog view.

Plynný vodík sa dodáva v rôznych akostiach čistoty. Svoje uplatnenie nacháza v rozličných aplikáciách, používa sa napr. ako palivo pre palivové články, v elektornickom priemysle až po oblasť vedeckého výskumu.
    – 99,9 % vodík (akosť 3.0)
    – 99,99 % vodík (akosť 4.0)
    – 99,999 % vodík (akosť 5.0)
    – vodík, priemyselná akosť, stlačený

Možnosti dodávok vodíka:
    – Fľaše s vodíkom – vodík ponúkame vo fľašiach rôznych veľkostí:
         Vodík, 50 l fľaša, tlak: 200 barov
    – Stlačený vodík vo vysokokapacitných trajleroch – štandardné dodávky pre zákazníkov s požiadavkami na vysoké objemy vodíka.

Aplikácia

 • Potraviny
  Na hydrogenáciu (stužovanie) pokrmových rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
 • Železo a oceľ
  Zváranie metódou TIG, plazmou a rezanie
 • Farmaceutický priemysel
  Na výrobu farmaceutických medziproduktov
 • Vesmírny priemysel
  Ako pohonný plyn pre vesmírne lode pri štartovaní a na napájanie interných systémov vesmírnych lodí
Hydrogen and CO2 PSA Unit, air separation unit (ASU), Leuna Germany, Customer: Linde engineering, Start-up 1993
Photoshoot: March 2018, Picture taken by Aydin Büyüktas
Fuelling a car with hydrogen.

Fuel cells and batteries are two
promising and mutually complementary
electric drivetrain
technologies. With comparatively
long charging times and shorter
ranges, battery-powered cars
are particularly suited to shorter
distances in urban areas. In contrast,
hydrogen-powered fuel-cell
vehicles can be refuelled within
three minutes using Linde’s ionic
compressor and can cover distances
of over 500 kilometres on
a single tank.

 • Elektronika
  Na zlepšenie prenosu tepla, používa sa v ultra vysokej čistote (UHP) pre riadené atmosféry pri výrobe polovodičov na zvýšenie produktivity a ochranu proti nečistotám.
 • Chémia
  Na hydrogenáciu olejov a tukov na mydlo, krémy, plastikárske a iné chemické procesy a na výrobu hromadných chemických látok, medziproduktov a špeciálnych chemických látok.
 • Energetika
  Na zlepšovanie prenosu tepla na chladenie generátorov rýchlobežných turbín a jadrových reaktorov a ako palivo pre rastúci trh palivových batériových generátorov.

Máte otázky? Chcete si objednať?