Graphic image of the Earth, where most land mass, other than America has been replaced with a blue electronics circuit board. Blue hue.

Elektronika

Popredný výrobca plynov pre elektronický trh – polovodiče, displeje, solárna energia a LED

Polovodičový priemysel

Spoločnosť Linde je technologickým partnerom prvej voľby pre globálnych výrobcov polovodičov. Ponúkame široké portfólio špeciálnych plynových a veľkoobjemových riešení pre elektroniku – podporených globálnym dodávateľským reťazcom, aby sme vám priniesli vysoko kvalitné, dôsledne merané, konzistentné, spoľahlivé a udržateľnejšie procesy výroby polovodičov.

Materiály, ktoré ponúkame na výrobu polovodičov, sú nasledujúce:
Technické kvapalné plyny: argón, oxid uhličitý, hélium, vodík, dusík, kyslík.

Najbežnejšie špeciálne plyny pre polovodičový priemysel: fluorid dusitý, fluorid volfrámový, chlorovodík, amoniak, disilan, hydrid germánia, oxid uhličitý s vysokou čistotou, oxid dusný.

Priemysel výroby displejov

Okrem celého radu plynov, potrebných na výrobu plochých panelov vo všetkých veľkostiach, dodávame tiež jedinečné technické riešenia s pridanou hodnotou a projekty na kľúč, aby sme zákazníkom pomohli splniť ich ciele v oblasti ochrany životného prostredia a znižovania nákladov.

Ponuka spoločnosti Linde pre priemysel výroby displejov

• Nákladovo efektívne zásobovanie kvapalným plynom, vrátane veľkoobjemových generátorov vysoko čistého dusíka SPECTRA-N™, ktoré sa inštalujú priamo na miesto a sú nákladovo najefektívnejším a najspoľahlivejším spôsobom, ako dodávať ultra čistý dusík v rozsiahlom množstve, ktoré výrobcovia displejov potrebujú. S koncentráciami nečistôt pod 1 ppb spotrebováva generátor SPECTRA-N menej energie ako konvenčné generátory a tiež poskytuje vynikajúce možnosti zoslabenia pre splnenie požiadaviek na rozjazd zariadení.
• Vyhradené komplexné portfólio špeciálnych plynov pre elektroniku a globálne dodávateľské reťazce pre priemysel výroby displejov
• Nové plynové zariadenia na výrobu oxidu dusného s vysokou čistotou (N2O) v Číne, na Taiwane a v Kórei na podporu ďalšej generácie technológie displejov
• Generátory fluóru Generation-F ®, inštalované priamo na mieste, na čistenie komôr, nižšiu uhlíkovú stopu pri výrobe a zaistení bezpečnosti dodávok, najmä pre > gen. 10 výrobných závodov

Materiály, ktoré ponúkame na výrobu displejov, sú nasledujúce:

Technické kvapalné plyny: argón, oxid uhličitý, hélium, vodík, dusík, kyslík.

Špeciálne plyny pre elektroniku: čistenie (fluór a fluorid dusitý), depozícia (amoniak, oxid dusný a silan), dopovanie (diboran a fosfín), leptanie (chlorid boritý, chlór, oktafluorcyklobután, pentafluóretán, fluorid sírový a tetrafluórmetán), laser (fluór/vodík, chlorovodík/vodík/neón, kryptón, neón a xenón).

Výroba solárnych panelov

Zhodnotenie výroby solárnych panelov prostredníctvom popredných integrovaných riešení dodávok plynov a chemikálií

Ponuka spoločnosti Linde zahŕňa:

• Rozšírené portfólio produktov, reakcie na potreby našich zákazníkov a stabilný dodávateľský reťazec so schopnosťou dodávať naše výrobky na akékoľvek miesto na svete
• Silná kvalifikácia v oblasti plynárenstva a systémy dodávok chemikálií na pracovisku zákazníka
• Podpora rozvoja technológií pomocou know-how vytvoreného v priebehu mnohých rokov vo fotovoltickom priemysle a prostredníctvom spolupráce s niekoľkými rôznymi partnermi, ako sú výrobcovia zariadení a koncoví používatelia

Materiály, ktoré ponúkame na výrobu kryštalických kremíkových článkov, sú nasledujúce:

Technické kvapalné plyny: argón, hélium, vodík, dusík, kyslík.

Špeciálne plyny pre elektroniku: silan, amoniak, fluór (generovanie na mieste), fluorid sírový, chlór, fluorid uhličitý, zmesi arzenovodíka a fosfínu.


Odvetvie výroby LED

Naše portfólio elektronických materiálov a globálny dodávateľský reťazec doplňujeme pre väčšie závody vyrábajúce LED možnosťami na kľúč. Tieto zariadenia, inštalované priamo na mieste, zaisťujú nepretržité, monitorované a flexibilné dodávky plynu. Štandardizované a modulárne konštrukcie vám prinášajú ďalšiu výhodu maximálnej efektívnosti nákladov a spoľahlivosti.

Dodávka na miesto
• Čističe amoniaku na mieste
• Generátory kyslíka SPECTRA-N™, inštalované priamo na mieste
• Generátory vysoko čistého vodíka, inštalované priamo na mieste

Máte otázku pre našich odborníkov?