R&D center Linde Gas at Unterschleissheim (near Munich) Germany - Chemical laboratory - Moulding and Deflashing

Riešenie spracovania plastu a gumy

Máme dlhoročné a osvedčené skúsenosti s vývojom a dodávkami inovatívnych riešení na báze plynov, konkrétne prispôsobených potrebám priemyslu plastových hmôt a gumárenského priemyslu.

Riešenia vstrekovania plastov PLASTINUM:


Vstrekovanie plastov PLASTINUM s podporou plynu a vnútorným chladením

Riešenie PLASTINUM® pre vstrekovanie plastov s podporou plynu (GIM) a vnútorným chladením zvyšuje účinnosť tradičných operácií GIM s krokom patentovaného vnútorného chladenia. Tu sa vysokotlakový dusík tlačí cez plynový kanál, čo urýchľuje chladiace cykly až o 30 %. Pokrokové technológie vstrekovania doplňujú naše riešenia PLASTINUM s vnútorným chladením pre ešte väčšiu účinnosť procesu.


Vstrekovanie plastov PLASTINUM s podporou plynu N₂

Vstrekovanie plastov s podporou plynu N₂ (GIM – N) PLASTINUM® ponúka zákazníkom množstvo vysoko účinných a špecializovaných riešení pre dodávku vysokotlakového dusíka pre aplikáciu vstrekovania GIM. Náš rad nákladovo efektívnych vysokotlakových riešení pre prívod dusíka PRESUS® N stláča kvapalný dusík a tak jasne prekonáva ekonomickú účinnosť plynových kompresorov. Zákazníci sa u nás môžu spoľahnúť na kompletné riešenie zásobovania plynom, vrátane rezervných tlakových fliaš, nádrží, prívodných potrubí, výparníkov a riadiacich jednotiek.


Výhody
•    Kompletné vysokotlakové zásobovanie dusíkom
•    Úspora nákladov v porovnaní s kompresormi stláčajúcimi plyn
•    Odstránenie kontaminácie a oxidácie
•    Odstránenie problémov spojených so vstrekovaním s vodou

Vstrekovanie plastov PLASTINUM s podporou plynu CO₂

Naše patentované riešenie vstrekovania plastov s podporou plynu (GIM – C) PLASTINUM® využívajúce CO2 posúva účinnosť na ďalšiu úroveň tým, že nahradzuje plynný dusík (N2) kvapalným oxidom uhličitým (CO2). Zatiaľ čo tepelná kapacita (odvádzanie tepla) a čas cyklu vstrekovania CO2 sú porovnateľné s technológiou pomocou vody, nezanecháva oxid uhličitý na produktoch ani nástrojoch žiadnu vlhkosť, čím eliminuje ďalší krok sušenia v cykle vstrekovania tekutiny. CO2 má vzhľadom na svoju omnoho vyššiu hustotu, vyššiu mernú tepelnú kapacitu a vysokú expanznú chladiacu kapacitu počas odtlakovania na konci cyklu, omnoho vyššiu chladiacu kapacitu ako dusík. Vďaka tomu sa diel ochladí omnoho rýchlejšie. Zariadenia na injekčné vstrekovanie plynu, ktoré používajú CO2, nevyžadujú iba vhodné schémy zásobovania oxidom uhličitým, potrebujú tiež tlakové a riadiace moduly a vstrekovače plynu, ktoré sú optimalizované pre CO2.

Aby sme týmto potrebám vyhoveli, vyvinuli sme v úzkej spolupráci s našimi partnermi OEM naše regulátory tlaku a vstrekovače PLASTINUM GIM CO2.

Výhody
•    Vylepšený chladiaci výkon
•    Zrýchlenie času cyklu až o 40 %
•    Odstránenie problémov spojených so vstrekovaním vody

Metóda PLASTINUM Injection Moulding Inerting

Metóda PLASTINUM® Injection Moulding Inerting je inovatívnou metódou na zvýšenie kvality a produktivity procesov injekčného vstrekovania všeobecne, najmä injekčného vstrekovania s plynom.
To sa vykonáva tak, že dutiny sa pred vstreknutím polyméru prepláchnu inertným plynom. V procese injekčného vstrekovania s plynom to potláča tvorbu nežiaducich oxidov, ktoré v prípade určitých polymérov (napr. PC, ABS a PA) vedú k upchávaniu vstrekovača, vysokej kazivosti a dlhým prestojom.
Metóda PLASTINUM Injection Moulding Inerting teda znižuje prestoje v dôsledku kontaminácie spôsobenej oxidáciou a zvyšuje stabilitu procesu.


Výhody
• Menšie upchávanie vstrekovačov plynu
• Nižšie prestoje
• Zvýšená kvalita a produktivita
• Nižšie nároky na údržbu


PLASTINUM Spot Cooling s CO₂

Naše riešenie PLASTINUM® Spot Cooling zlepšuje reguláciu teploty pri injekčnom vstrekovaní a zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty na povrchu dutiny formy. Ako účinné chladiace médium pre horúce miesta sa používa kvapalný oxid uhličitý (LIC). Zahŕňa ovládacie zariadenie, rozvádzače, solenoidové ventily a kapilárne trubice. Naším balíčkom bodového chladenia je možné existujúce inštalácie ľahko dovybaviť.
Toto patentované riešenie, ktoré doplňuje bežné vodné chladenie, je ideálne pre oblasti vstrekovaných výrobkov, ktoré sú ťažko prístupné alebo sú náchylné na hromadenie materiálu. Inými slovami, oblasti, kde voda alebo iné metódy chladenia sú neúčinné alebo sa nemôžu zaviesť.

Chladenie PLASTINUM Spot Cooling môže urýchliť časy cyklu až o 50 % v závislosti od geometrie a materiálu dielu. Okrem toho oxid uhličitý (CO₂) vedie k rovnomernejšiemu rozloženiu teploty pozdĺž povrchu formy. To výrazne zvyšuje kvalitu výlisku tým, že sa odstránia povrchové chyby, škvrny a deformácie.

Výhody
• Významné skrátenie času chladenia
• Rovnomerná teplota vo forme a formovanie
• Vyššia kvalita a účinnosť
• Intenzívny odvod tepla v problémových oblastiach (tenké a dlhé jadrá, hromadenie materiálu)
• Tenké, ohybné rúrky, štandardné veľkosti
• Jednoduchá inštalácia, často je možné dodatočné vybavenie
• Nevyžaduje sa tesnenie


PLASTINUM – dynamická regulácia teploty vďaka CO₂

Dynamická regulácia teploty foriem alebo určitých oblastí formy je stále populárnejšia, pretože umožňuje výrobu vysoko kvalitných povrchov. Aktívnym zahrievaním povrchu formy alebo jeho častí môže dynamická regulácia teploty napríklad eliminovať spojovacie línie alebo vytvoriť vysoko lesklý povrch.
Naše riešenie pre dynamickú reguláciu teploty PLASTINUM® zvyšuje účinnosť dynamického injekčného vstrekovania pomocou oxidu uhličitého tak na ohrev, ako aj na chladenie. Vďaka tomu môžu operátori minimalizovať časy cyklu inštalácií vykurovacích a chladiacich kanálov v tesnej blízkosti povrchu formy. Kompaktné vyhotovenie je obzvlášť zaujímavé pre malé a zložité vložky do foriem, čo sa premieta do nákladov aj výhod pre životné prostredie.

Výhody
• Významné skrátenie času chladenia
• Rovnomerná teplota vo forme a formovanie
• Vyššia kvalita a účinnosť
• Intenzívny odvod tepla v problémových oblastiach (tenké a dlhé jadrá, hromadenie materiálu)
• Tenké, ohybné rúrky, štandardné veľkosti
• Jednoduchá inštalácia, často je možné dodatočné dovybavenie
• Nevyžaduje sa tesnenie

Penové riešenia PLASTINUM:


PLASTINUM® – riešenie mikrobunkového penového vstrekovania

Technológia injekčného vstrekovania mikropeny PLASTINUM® Foam Injection Molding, vyvinutá spoločnosťou Linde a inštitútom Kunststoff-Institut Lüdenscheid, v sebe spája výhody jednoduchého chemického napeňovania s efektivitou fyzikálneho procesu. Po vysušení sa plastový granulát pred vstrekovacím lisom impregnuje v tlakovej impregnačnej jednotke nadúvadlom oxidom uhličitým (CO2). Množstvo absorbované granulátom závisí od plastového materiálu, tlaku, teploty a času impregnácie. CO2 po naplnení a uvoľnení tlaku obvykle v granuláte zostáva dlhšie ako dve hodiny. Tento predĺžený čas zadržania umožňuje vysoko stabilný a reprodukovateľný proces.

Výhody technológie injekčného vstrekovania peny PLASTINUM
• Jednoduchá inštalácia a prevádzka – je možné ju dovybaviť takmer na všetky stroje bez ohľadu na výrobcu
• Sú nutné len malé, prípadne žiadne úpravy existujúcich strojov
• Až o 60 % nižšie náklady ako alternatívne riešenie fyzikálneho penenia
• Zvýšená flexibilita výroby, pretože môže byť zásobovaných niekoľko vstrekovacích strojov naraz
• Maximálna návratnosť kapitálovej investície, pretože ten istý stroj je možné použiť v oboch režimoch


PLASTINUM Extrusion Foaming s CO₂

Naše portfólio na vytláčanie peny PLASTINUM® Extrusion Foaming bolo navrhnuté špeciálne na splnenie úloh presného dávkovania kvapalného oxidu uhličitého (LIC) do extrudéra. Konštantný hmotnostný tok oxidu uhličitého je zásadný pre jednotné, predvídateľné výsledky penenia. Na základe našich dlhoročných znalostí a skúseností v tejto oblasti ponúkame komplexné riešenia siahajúce od veľkoobjemovej nádrže LIC po vysokotlakovú dávkovaciu jednotku DSD. Pre zákazníkov, ktorí už majú nainštalované dávkovacie čerpadlo, ponúkame najmodernejší napájací systém pre kvapalný CO2 bez bublín pri definovanom tlaku.

Kompletná ponuka
Naše riešenie vytláčania a penenia PLASTINUM Extrusion Foaming zahŕňa prispôsobený skladovací a zásobovací systém LIC, jednotku zvyšujúcu tlak a vysokotlakový systém merania prietoku. V prvej fáze náš systém čerpadiel PRESUS® C zvyšuje tlak LIC a dodáva LIC v stave bez bublín. V druhej fáze dodáva naša osvedčená vysokotlaková dávkovacia jednotka DSD 400 alebo DSD 500 do extrudéra stabilný hmotnostný prietok LIC, a to bez ohľadu na kolísanie tlaku v extrudéri.

Výhody
• Kompletné riešenie od jedného dodávateľa
o Nie je nutné integrovať niekoľko zariadení od rôznych dodávateľov
o Žiadne riziko zle definovaných rozhraní a obmedzení dodávok
• Vysoko spoľahlivé zariadenie, preverené u mnohých referenčných zákazníkov po celom svete
• Veľmi presné dávkovanie – bez ohľadu na okolitú teplotu a klímu
• Jednoduchá a lacná inštalácia

PLASTINUM Polyurethane Foaming s CO₂

Naše riešenie s polyuretánovou penou PLASTINUM® Polyurethane Foaming je prispôsobené procesom napeňovania PUR, ktoré vyžadujú trvalo vysoké štandardy kvality. Naše špeciálne čerpadlá sú skonštruované tak, aby dodávali kvapalný oxid uhličitý (LIC) pri prietoku a tlaku, ktoré sú potrebné pre zásobovanie dávkovacích čerpadiel pre kontinuálne linky blokovej peny, ktoré vyrábajú napríklad peny s nízkou hustotou pre matrace. Najmä pre dynamické diskontinuálne procesy ponúkame špecializované dávkovacie systémy LIC, ktoré prinášajú najvyššie štandardy presnosti.

Balíček všetko v jednom
Naše riešenie pre polyuretánové peny PLASTINUM Polyurethane Foaming pre zákazníkov vyrábajúcich blokové peny zahŕňa prispôsobený skladovací a zásobovací systém LIC, ktorý obvykle pozostáva z veľkoobjemovej nádrže, vyhradeného čerpacieho systému a chladiaceho systému. Náš systém PRESUS® C funguje ako napájacie čerpadlo pre následné dávkovacie čerpadlo, pričom zvyšuje tlak LIC a dodáva požadovaný objem LIC v stave bez bublín.
Naša dávkovacia jednotka DSD 500, ktorá sa používa hlavne pri vytláčaní peny, je riešením prvej voľby pre zákazníkov, ktorí hľadajú vysoko dynamický a presný systém dávkovania CO2 pre diskontinuálne procesy.

Výhody
• Prívod CO2 v kvapalnom skupenstve bez bublín
• Kontinuálne napájanie pri stabilnom tlaku (nastaviteľnom) a bez kolísania
• Široký rozsah prietokov CO2, určený pre potreby zákazníkov vyrábajúcich blokové peny
• Kompaktné vyhotovenie, jednoduchá a lacná inštalácia

Máte otázku pre našich odborníkov?