Welding

Supporting all welding techniques with the full selection of welding, shielding and laser gases and mixtures along with reliable supply solutions.

MAG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne (MIG)/aktívnom plyne (MAG)

Táto metóda oblúkového zvárania v ochrannej atmosfére využíva teplo generované DC elektrickým oblúkom na tavenie kovu v oblasti spoja. Elektróda (a prídavný materiál/drôt v jednom) sa kontinuálne posúva kladkami (podávač drôtu) a odtavuje sa do zváracieho kúpeľa. Pre svoje prednosti, produktivitu a jednoduchosť, je MIG/MAG zváranie najčastejšie používanou metódou zvárania v priemysle. Spoločnosť Linde pre túto metódu vyvinula a ponúka rad ochranných plynov, ktoré vám pomôžu maximalizovať výhody zvárania MIG/MAG.

Základná ponuka ochranných plynov:

- Zváranie MAG nelegovanej ocele: CORGON® 18, CORGON® 10, CORGON® 25, MISON® 18, MISON® 8, CORGON® 5S2, CORGON® 12S2, CORGON® S5, CO2
- Zváranie MAG nehrdzavejúcej ocele: CRONIGON® 2, MISON® 2, CRONIGON® S1, CRONIGON® S3, CRONIGON® 2He20, CRONIGON® 2He50
- Plyny na zváranie MIG: Argón 4.6, Argón 5.0, MISON® Ar, VARIGON® He30, VARIGON® He50, VARIGON® He70

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde pre MIG/MAG zváranie. V prípade potreby na vyžiadanie pripravíme ochranný plyn „na mieru“ podľa vašich špecifických požiadaviek. Naši odborníci na aplikácie vám tiež poradia, aké zmesi a prevádzkové parametre najlepšie vyhovujú vašim potrebám a tiež vám poskytnú podporu pri využití a odbere plynu v prevádzke.

TIG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne (TIG) 

Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne (TIG) využíva teplo generované elektrickým AC/DC oblúkom horiacim medzi netaviacou sa volfrámovou elektródou a zváranou oblasťou s cieľom roztavenia kovu v oblasti spoja a vytvorenia zváracieho kúpeľa s taveninou. Pomocou metódy TIG je možné vytvoriť vysoko kvalitné zvary pri širokej škále materiálov obvykle až do hrúbky cca 8 – 10 mm. Obzvlášť sa hodia na zváranie tenších plechov a rúrok. Úspech tohto zváracieho procesu závisí od rôznych faktorov – výberu optimálneho ochranného plynu, prídavného materiálu, typu a veľkosti volfrámovej elektródy a zváracej techniky. Zvýšte rýchlosti zvárania až o 100 % pomocou ochranných plynov na TIG zváranie od spoločnosti Linde.
Základná ponuka ochranných plynov: Argón 4.6, Argón 5.0, VARIGON ® H2, VARIGON ® H5, MISON ® Ar, VARIGON ® He30, VARIGON ® He50, VARIGON ® He70

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde pre TIG zváranie. V prípade potreby na vyžiadanie pripravíme ochranný plyn „na mieru“ podľa vašich špecifických požiadaviek. Naši odborníci vám tiež poradia, aké zmesi a prevádzkové parametre najlepšie vyhovujú vašim potrebám a tiež vám poskytnú podporu pri využití a odbere plynu v prevádzke.

Picture depicting the process using the MMA Arc Welding machine

Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (MMA)

Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (MMA) je veľmi flexibilný a stále často využívaný proces. Využíva teplo generované elektrickým AC/DC oblúkom horiacim medzi taviacou sa obalenou elektródou a zváranou oblasťou s cieľom roztavenia kovu v oblasti spoja a vytvorenia zváracieho kúpeľa s taveninou. Elektródu (a prídavný materiál/tyčka v jednom) s obalom zo špeciálnej zmesi zvárač ručne posúva a tá sa odtavuje do zváracieho kúpeľa. Horenie a odtavovanie obalu (troska) chráni tepelne ovplyvnenú oblasť zvaru pred prístupom vzduchu, metóda teda nevyžaduje ochranný plyn. Zváranie MMA je možné použiť na spájanie väčšiny ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, liatin a mnohých neželezných materiálov a i. Pre svoje prednosti, jednoduchosť, flexibilitu a odolnosť, sa MMA predovšetkým využíva pri opravách zariadení, montážnom zváraní mimo výrobných priestorov a pod.
Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde na zváranie obalenou elektródou.

Metal cored wire welding

Oblúkové zváranie plnenou elektródou (FCAW)

Metóda FCAW (tzv. zváranie rúrkovým drôtom) je modifikáciou skôr spomínanej metódy MIG/MAG. MIG/MAG elektróda/drôt je nahradený tenkostennou kontinuálnou rúrkou, ktorá sa opäť posúva kladkami (podávač drôtu) a odtavuje sa do zváracieho kúpeľa. Rúrka obsahuje špeciálnu náplň rôznych typov podľa účelu (napr. podobnú obalu MMA elektródy). Zváranie FCAW je vysoko produktívny proces pre rad uhlíkových, legovaných, nehrdzavejúcich a duplexných ocelí. Môže sa tiež použiť na naváranie kovových vrstiev. V niektorých prípadoch sa pre svoje špeciálne vlastnosti uprednostňuje pred metódou MIG/MAG napr. pri zváraní v pozíciách, alebo na montáži. Ako ochranný plyn sa podľa účelu využívajú obdobné plyny ako pri metóde MIG/MAG napríklad: CORGON® 18, CORGON® 10 a pod. Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde na FCAW zváranie.


Laser welding, Detail view.

Laserové zváranie

Laserové zváranie na tavenie materiálu využíva energiu svetelného vysoko koncentrovaného lúča dopadajúceho do miesta zvárania. Ochranný plyn hrá pri laserovom zváraní dôležitú úlohu. Okrem ochrany roztaveného kovu a oblastí ovplyvňovaných teplom pred okolitou atmosférou môže ochranný plyn zvýšiť rýchlosť zvárania a/alebo zlepšiť kvalitu a mechanické vlastnosti zvaru. Správna voľba ochranného plynu je obzvlášť kritická pri použití tzv. plynových CO2 laserov. Pri zváraní vláknovými a diódovými lasermi je voľba ochranného plynu ľahšia. Plynové CO2 lasery navyše vyžadujú použitie laserových plynov a zmesí (LASERLINE®) na generovanie svetelného lúča v rezonátore lasera. Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke plynov Linde na laserové zváranie. V prípade potreby na vyžiadanie pripravíme ochranný alebo laserový plyn „na mieru“ podľa vašich špecifických požiadaviek. Naši odborníci vám tiež poradia, aké zmesi a prevádzkové parametre najlepšie vyhovujú vašim potrebám a tiež vám poskytnú podporu pri využití a odbere plynu v prevádzke.

Have a question for our experts?