Cutting & Heating processes

The thermal cutting techniques laser beam cutting, plasma arc cutting and oxyfuel flame cutting are at the heart of many industrial metal fabrication processes.

Laser cutting of stainless steel with nitrogen.

Rezanie laserom

Laserové rezanie je najmodernejšou technológiou používanou na vysoko výkonné rezanie kovov aj nekovov po celom svete. Medzi typické aplikácie patrí vysokorýchlostné rezanie tenkých plechov, rezanie profilov, rúrok a výliskov. Medzi výhody laserového rezania patrí vysoká rýchlosť a kvalita rezu a flexibilita procesu. Pomôžeme vám optimalizovať váš proces rezania dodávkou čistých plynov, optimalizovaných zásobovacích systémov prispôsobených pre potreby laserového rezania, odborným poradenstvám a technickou podporou v tejto oblasti.

Plyny na laserové rezanie od spoločnosti Linde: kyslík 3.5, dusík 5.0, na špeciálne materiály argón 4.6.
Plynové CO2 lasery navyše vyžadujú použitie tzv. laserových plynov a zmesí (LASERLINE®) na generovanie lúča v rezonátore lasera.
Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde pre laserové rezanie a lasery.

Three flame cutting,

Rezanie kyslíkom

Ponúkame široký sortiment plynov na rezanie kyslíkom pomocou ktorých je možné optimalizovať produktivitu, kvalitu a náklady rezania. Na základe analýzy aktuálneho stavu procesu vám naši odborníci pomôžu s optimalizáciou procesu rezania, zariadení, zásobovacích systémov na plyny a i. Najmä využitie acetylénu pri rezaní kyslíkom prináša výhodu rýchleho ohrevu materiálu na rezaciu teplotu, vysokú reznú rýchlosť a kvalitu rezu. Pomôžeme vám optimalizovať váš proces rezania dodávkou čistých plynov, optimalizovaných zásobovacích systémov prispôsobených pre potreby rezania kyslíkom, odborným poradenstvom a technickou podporou v tejto oblasti.

Plyny na rezanie kyslíkom od spoločnosti Linde: kyslík, acetylén, propán, etén 3.0, metán 2.5, vodík a iné.
Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde na rezanie kyslíkom.

Plasma cutting,

Plazmové rezanie

Kľúčom k úspechu pri plazmovom rezaní je voľba optimálneho plazmového plynu alebo plynovej zmesi. V závislosti od konkrétnej aplikácie sa ako plazmové plyny najčastejšie využívajú kyslík, dusík, argón/vodík. Ako sekundárne plyny: oxid uhličitý, dusík a vzduch. Pomôžeme vám optimalizovať váš proces rezania dodávkou čistých plynov, optimalizovaných zásobovacích systémov prispôsobených potrebám plazmového rezania, odborným poradenstvom a technickou podporou v tejto oblasti.

Plyny na plazmové rezanie od spoločnosti Linde: kyslík 3.5, dusík 5.0, formovací plyn 95/5, formovací plyn 90/10, formovací plyn 85/15, argón 4.6, vodík 3.8, VARIGON® H35, VARIGON® He30, metán 2.5 a iné.
Neváhajte nás kontaktovať pre získanie informácií o kompletnej ponuke Linde na rezanie plazmou.


Have a question for our experts?