Furnace with glowing metall in a hall at SANDVIK factory, Sweden, retouched version

Riešenia pre oceliarsky priemysel

Optimalizujte ohrievacie pece a procesy predohrevu pomocou našich inovatívnych riešení.

Spoločnosť Linde vyvinula špičkové technológie na optimalizáciu ohrievacích pecí. REBOX® nie je „univerzálnym riešením“ pre všetkých, ale predstavuje portfólio prístupov prispôsobených rôznym požiadavkám na pece aj aplikácie. Riešenie REBOX® je možné začleniť do nových aj existujúcich pecí bez zvýšenia existujúcich rozmerov. Tieto riešenia sú kompatibilné so všetkými bežnými palivami a väčšinou typov pecí, od veľkých tlačných a krokových pecí cez pece s rotačnou nistejou a s valčekovou nistejou až po rôzne vsádzkové pece.
Spoločnosť Linde tiež vyvinula účinný spôsob, ako optimalizovať procesy predhrievania nádob pre kovovýrobu. Náš predhrievací systém OXYGON® je k dispozícii vo dvoch verziách pre rôzne veľkosti nádob a rôzne úrovne flexibility.


REBOX® HLL – kyslíková technológia pre zvýšenie výkonu vašej pece podľa potreby

Technológia REBOX® HLL je navrhnutá pre zákazníkov, ktorí hľadajú jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob optimalizácie ohrievacích pecí, ktoré je možné nasadiť podľa potreby bez akýchkoľvek zmien v existujúcej infraštruktúre pecí.

Pri technológii REBOX® HLL sú kyslíkové dýzy namontované do stien pece vedľa konvenčných horákov. Tieto dýzy sa potom používajú na vstrekovanie kyslíka vysokou rýchlosťou do pece a nahradenie väčšiny vzduchu použitého na spaľovanie. V zónach, do ktorých sú dýzy HLL namierené, je tak až asi 75 % spaľovacieho vzduchu nahradených kyslíkom. Eliminácia dusíka zvyšuje tepelnú účinnosť, znižuje tiež objemy spalín a znižuje emisie NOx. V skutočnosti je objem spalín na MW znížený o viac ako 50 %. Vylepšený prenos tepla tiež pomáha znižovať spotrebu energie. Technológia REBOX® HLL navyše zaisťuje rovnomernejšie ohrievanie pre zlepšenie kvality predvalkov. Systém REBOX® HLL je možné kedykoľvek vypnúť, čo umožňuje peci vrátiť sa späť do svojho normálneho prevádzkového režimu vzduch/palivo. Je to teda ideálny spôsob, ako dočasne zvýšiť výkon, napríklad na vyrovnanie výkyvov dopytu.

Výhody zariadenia REBOX® HLL

• Až 25 % zníženie spotreby paliva
• Homogénnejšie zahrievanie vďaka bezplameňovému spaľovaniu HLL s vysokým impulzom
• Vyššia tepelná účinnosť a prenos tepla v osadenej zóne
• Až o 30 % menej emisií NOx na osadenú zónu v dôsledku zníženej dusíkovej záťaže a recirkulácie spalín, čo účinne znižuje teplotu plameňa
• Je možné zapnúť a vypnúť iba vtedy, keď je to pre vás výhodné

Riešenie bezplameňového spaľovania kyslíkom REBOX® – trvalé zvýšenie výkonu pece

Riešenia bezplameňového spaľovania kyslíkom REBOX® sú zamerané na prevádzkovateľa kontinuálnych a vsádzkových ohrievacích pecí, ktorí sa snažia maximalizovať výrobnú kapacitu.

Spoločnosť Linde vyvinula na základe dlhodobých a úzkych vzťahov so zákazníkmi v oceliarskom priemysle technológiu bezplameňového spaľovania kyslíkom REBOX®, ktorá výrazne zvyšuje účinnosť pece. Je navrhnutá tak, aby prevádzkovateľom ohrievacích pecí poskytovala maximálnu výrobnú kapacitu pri súčasnej optimalizácii spotreby energie.
Bezplameňové spaľovanie kyslíkom REBOX® nahradzuje dusíkovú záťaž vo vzduchu (okolo 78 %) čistým kyslíkom. Pretože dusík nie je horľavý a je tiež nevhodný pri vyžarovaní tepla, prispieva k procesu ohrevu pri vysokých teplotách len okrajovo. Pre porovnanie, spalné plyny, ako je oxid uhličitý (CO2) a vodná para (H2O), sú dobré pri vyžarovaní tepla. V dôsledku toho má dusík nízku tepelnú účinnosť a predstavuje veľké objemy spalín a emisií. Spaľovací systém bezplameňového spaľovania kyslíkom REBOX® nahradzuje existujúce horáky vzduchu/paliva horákmi, ktoré pracujú so 100 % kyslíkom. To zlepšuje prenos tepla zvýšením koncentrácie vyžarujúcich zlúčenín, ako je CO2 a H2O. Zlepšením prenosu tepla môže bezplameňové spaľovanie kyslíkom REBOX® znížiť emisie CO2 a zredukovať účty za palivo až o 50 %.
Okrem toho bezplameňové spaľovanie vytvára rovnomernejšiu teplotu vnútri pece tým, že dochádza k rovnomernejšej distribúcii vyžarujúcich plynov. Nižšie maximálne teploty plameňa znižujú tvorbu NOx a znižujú riziko poškodenia žiaruvzdorného materiálu spôsobeného horúcimi miestami.

Výhody bezplameňového spaľovania kyslíkom REBOX®

• Až 50 % zvýšenie výkonu vďaka vylepšenému vyžarovaniu a nízkym objemom spalín
• Nižšie teploty a objemy spalín umožňujú kratšiu tmavú/rekuperačnú zónu
• Významné zníženie spotreby paliva (až o 50 %) odstránením dusíkovej záťaže
• Nižšie emisie NOx, emisie CO2 a emisie SOx na báze paliva
• Palivá s nízkymi hodnotami výhrevnosti je možné efektívne spaľovať pomocou čistého kyslíka, čo umožňuje použitie aj pri vysokoteplotných procesoch"

REBOX® DFI – riešenie rýchleho predhrievania oceľových pásov

Zariadenie REBOX® DFI (priame pôsobenie plameňa) je určené pre zákazníkov, ktorí hľadajú rýchle predhrievanie, odmasťovanie a predoxidáciu oceľových pásov na kontinuálnych galvanizačných a žíhacích linkách.

Na každej strane vášho pásu je nainštalovaný jeden rad alebo niekoľko radov horákov REBOX® DFI. Plamene s vysokou intenzitou potom narážajú na povrch pásu, čo zaisťuje rýchly prenos tepla a odmastenie.
Spaľovanie kyslíkom s priamym pôsobením plameňa vychádza z rozsiahlych skúseností spoločnosti Linde so spaľovaním kyslíkom a na jeho využitie v procesoch ohrevu ocele. Táto vlastnosť bola prispôsobená nepretržitému a rozsiahlemu použitiu v ohrievacích a žíhacích peciach. Vďaka našej technológii DFI, kde sú plamene riadeného spaľovania kyslíkom vedené priamo na pohybujúci sa kov, je prenos tepla výrazne zvýšený. Vyššia úroveň s lokálnym tepelným tokom pre technológiu spaľovaním kyslíkom DFI, dosahujúca úroveň 400 kW/m2 a ešte viac, bola overená testovaním.

Výhody technológie REBOX® DFI
• Až o 30 % zvýšenie produktivity vďaka rýchlemu predohrevu
• Predbežná oxidácia povrchu na podporu zmáčania v následných procesných krokoch
• Účinné odmastenie povrchu pásu

Máte otázku pre našich odborníkov?