Oxyfuel combustion

Riešenie spracovania zliatin železa a liatin od spoločnosti Linde

Na tavenie a liatie zliatin železa a liatin dodávame nasledujúce inovatívne aplikačné technológie na báze plynu.

Tavenie zliatin železa a liatin

Spaľovacie systémy s kyslíkom a palivom s kyslíkom hrajú kľúčovú úlohu pri výrobe liatiny v kupolovej aj rotačnej peci. Obohatenie spaľovacieho vzduchu kyslíkom alebo použitie kyslíkových dýz v kupolových peciach vedie k zvýšenej produktivite a flexibilite, ako aj k zníženiu množstva koksu, dúchaného vzduchu a spalín. V rotačných peciach je spaľovanie s kyslíkom niekedy jediným spôsobom, ako vyrábať liatinu ekonomicky.

Aplikačná technológia na tavenie zliatin železa a liatin

HIGHJET® oxygen technology

Našu rodinu HIGHJET sme vyvinuli s tým cieľom, aby sme spaľovací vzduch v peci na tavenie liatiny obohatili kyslíkom. Táto technológia vám umožňuje výrazne zvýšiť rýchlosť výroby. Aby bolo možné dosiahnuť ešte vyššie rýchlosti ťahu v peci a ešte lepšie výsledky tavenia, podporuje technológia HIGHJET tiež kyslíkové dýzy v dúchadlách vašej kupolovej pece.

Stručný prehľad
•    Typické úspory liatiny vo výške 5 – 6 eur/t
•    Až 20 % zvýšenie rýchlosti tavenia
•    Až 20 % redukcia koksu
•    Možnosť meniť receptúry vsádzok s cieľom optimalizácie štruktúry nákladov
•    Zníženie objemu odpadového plynu až o 30 %

HIGHJET® TDI

HIGHJET® TDI je kyslíková technológia založená na technológii HIGHJET®, ktorá vám umožňuje bezpečne zvýšiť podiel kyslíka použitého na tonu tekutého železa. Vo vstrekovacích dýzach prevádza tlak na rýchlosť, takže sa s prúdom kyslíka mieša ďalší spaľovací vzduch. To vedie k zásadnej zmene podmienok toku plynu v kupolovej peci. Vo vodorovnom smere sa rýchlosť zvyšuje, ale rýchlosť v šachte v zvislom smere klesá. Hlavná spaľovacia a taviaca oblasť je tak umiestnená do stredu kupolovej šachty. Tento posun ponúka množstvo výhod. Zvýšená tepelná účinnosť prispieva k nižšej spotrebe koksu, zvýšeným rýchlostiam výroby a vyššej teplote liatiny.
Stručný prehľad
•    Typické úspory liatiny vo výške 6 – 10 eur/t
•    Až 30 % zvýšenie rýchlosti tavenia
•    Až 20 % redukcia koksu
•    Možnosť meniť receptúry vsádzok s cieľom optimalizácie štruktúry nákladov
•    Zníženie objemu odpadového plynu až o 30 %
•    Rýchlejší čas zahrievania


Oceľové odliatky

Na dosiahnutie vysoko kvalitných odliatkov je dôležité zaistiť bezpečný a účinný prenos tekutého kovu z taviarne do liacej linky. Pri dosahovaní tohto cieľa hrá dôležitú úlohu správne upravený tekutý kov v dobre predhriatych liacich panvách. Liace panvy vyhrievané spaľovaním kyslíkom ponúkajú účinný spôsob udržiavania tepla pre prenos.

Aplikačné technológie pre oceľové odliatky

OXYGON® 400

OXYGON® 400 je systém predohrevu liacej panvy, ktorý využíva bezplameňové spaľovanie kyslíkom na ohrev prenosných a udržiavacích nádob na horúci tekutý kov medzi procesmi tavenia a liatia.
Stručný prehľad
•    Kratšie časy ohrevu a vyššia kapacita
•    Až 55 % zníženie spotreby paliva a emisií CO₂
•    Predĺžená životnosť žiaruvzdornej výmurovky nádoby

OXYGON® XL

Zariadenie OXYGON® XL používa rovnakú technológiu ako zariadenie OXYGON® 400, ale je vybavené 1,5 MW horákom vhodným pre nádoby s objemom od 30 do 150 ton.

Ako to funguje?
Vo veku nádoby je namontovaný systém „plug & play“ OXYGON® XL a sprievodný riadiaci systém automaticky riadi procesy spaľovania, pričom plynule prepína medzi tradičným spaľovaním kyslíkom a úplným bezplameňovým spaľovaním.

Výhody OXYGON® XL
•    Zaistená a stála teplota liacej panvy
•    Maximalizácia životnosti žiaruvzdorné výmurovky riadeným spaľovaním
•    Zvýšená energetická účinnosť a nižšie emisie
•    Nižší počet liacich paniev v prevádzke

Máte otázku pre našich odborníkov?