Aluminium melting with AIROX at SAG in Lend, Austria. See also the retouched and cleaned version: ID 106331

Riešenie spracovania hliníka od spoločnosti Linde

Na tavenie a liatie hliníka dodávame nasledujúce aplikačné technológie:

Technológia spaľovania kyslíkom pri nízkych teplotách (LTOF)

Táto technológia funguje nasledujúcim spôsobom: Vďaka technológii spaľovania kyslíkom pri nízkych teplotách je plameň horáka zriedený recirkuláciou plynov z pece, čím sa teplota plameňa znižuje.

Stručný prehľad:
• Homogénnejší ohrev pece
• Vyššia produktivita a úspory energie
• Menej trosky a extrémne nízke emisie NOx 


Proces spaľovania WASTOX®

Náš pokročilý proces spaľovania WASTOX® spaľuje nežiaduce spaliny priamo v taviacej peci.

Stručný prehľad
• Umožňuje vyšší obsah organických látok vo východiskovej surovine
• Pevná regulácia procesu a obmedzovanie emisií
• Nižšia spotreba energie
• Vhodné pre akúkoľvek pec


Spaľovacia technológia AIROX®

S našimi spaľovacími technológiami AIROX® môžu operátori pecí ľahko prepínať medzi kyslíkom alebo vzduchom obohateným kyslíkom počas procesu tavenia a vzduchom počas udržiavacej fázy.

Stručný prehľad
• Flexibilita vďaka ľahkému prepínaniu z taviacej do udržiavacej fázy
• Vyšší výkon tavenia
• Nižšia spotreba energie
• Nižšie hodnoty emisií


Technológia čistenia taveniny

Naše technológie čistenia využívajú dusík alebo zmesi dusíka, ktorý generuje pohyb v kúpeli a umožňuje odstránenie vodíka pri tavení hliníka.

Stručný prehľad
• Vylepšený prenos tepla v kovovom kúpeli
• Homogenizácia teploty
• Zvýšenie kvality odstraňovaním vodíka


OXYGON® 400

OXYGON® 400 je systém predohrevu liacej panvy, ktorý využíva bezplameňové spaľovanie kyslíkom na ohrev nádob a liacich paniev, ktoré sa používajú na prenos horúceho tekutého kovu medzi procesmi tavenia a liatia.

Stručný prehľad
• Kratšie časy ohrevu a vyššia kapacita
• Vylepšená spotreba paliva a znížené emisie
• Predĺžená životnosť žiaruvzdornej výmurovky nádoby

Máte otázku pre našich odborníkov?