Posilnenie rastu v skleníku

Zvyšovanie produktivity a kvality v skleníkoch pomocou oxidu uhličitého

Skleníkové zariadenia umožňujú pestovateľom pestovať rastliny po celý rok, uspokojiť dopyt spotrebiteľov po mimosezónnom ovocí a zelenine a hľadať spôsoby, ako zvýšiť výnosy zo zberov a podporovať zisky pre jednotlivé plodiny.

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je obohatiť skleníkovú atmosféru čistým oxidom uhličitým, pretože tento plyn – spolu so svetlom a vodou – je nevyhnutný pre rast rastlín.

The close-up shows bananas. This picture is used for the application of BANARG.

BANARG®

BANARG ® je zmes plynov potravinárskej akosti, ktorá obsahuje 96 % dusíka (N2) a 4 % etylénu (C2H4).

Používa sa na:
    - dozrievanie banánov a citrusových plodov

Regulovaný prívod zmesi BANARG ® do klimatizovaných skladovacích miestností pomáha počas procesu zretia rôznych druhov ovocia, najmä banánov a citrusových plodov.

Pro oblast Čech  

Ing. Petr Ťopka  

e-mail:petr.topka@linde.com  

Tel:+420 731 608 791

Pro oblast Moravy a Slovenska 

Ing. Zbyněk Šturma 

e-mail:zbynek.sturma@linde.com 

Tel:+420 731 608 783

Have a question for our experts?