Nápoje

Môžete sa spoľahnúť, že technici spoločnosti Linde budú s vami spolupracovať v celom výrobnom reťazci a nájdu tie správne plyny a aplikácie, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám na kvalitu a sledovateľnosť.

Sýtenie oxidom uhličitým
Zvyšovanie produktivity a kvality pomocou oxidu uhličitého.

Oxid uhličitý je najčastejšie používaným priemyselným plynom v nápojovom priemysle. Ten je rozpustený v nápojoch, kde vytvára známy šumivý efekt.

Dodávame potravinársky oxid uhličitý pochádzajúci z prírodných zdrojov aj priemyselných výrob, spĺňajúci všetky príslušné smernice pre potraviny.

Počas sýtenia oxidom uhličitým sa oxid uhličitý aplikuje v saturátore, kde sa odparený oxid uhličitý zmieša pod tlakom s vodou s riadenou teplotou. Následne sa pridá sirup, sladidlo a ďalšie zložky, aby sa vytvoril konečný produkt.

Oxid uhličitý potravinársky

Oxid uhličitý bráni rastu rôznych plesní a baktérií.

Aplikácia a použitie:
    - Balenie v modifikovanej atmosfére (MAP)
    - Mrazenie a chladenie
    - Sýtenie nápojov

Možnosti dodávok

    - Fľaše: dodávame rôzne veľkosti fliaš
    - Dodávky veľkých objemov: Pokiaľ požadujete väčšie množstvo potravinárskeho oxidu uhličitého, môžeme ho dodať v kvapalnej forme do zásobníka nainštalovaného vo vašom závode. "

The picture shows water bottles with sparkling water. 
The picture is large enough to be used on a brand wall e.g. on a trade fair booth. 
The picture can also be used as an image in the global product campaign. Please contact branding@linde.com in case you would like to receive the related advertisement.

Dávkovanie kvapalného dusíka
Zvyšovanie pevnosti fliaš kvapalným dusíkom

Výrobcovia nesýtených nápojov (voda, džúsy, čaje atď.) väčšinou plnia tieto nápoje do PET fliaš  (polyetylentereftalát). Počas posledných 20 rokov sa plastové fľaše ruka v ruke s tlakmi na ochranu životného prostredia a znižovanie nákladov stenčujú. Tým však dochádza k znižovaniu hmotnosti PET polymérov vo fľašiach, čo má za následok tenšie a slabšie steny fľaše.

Fľaše sa po naplnení musia v skladoch stohovať na paletách a následne sa prepravujú k zákazníkom. V prípade použitia odľahčeného PET materiálu pri výrobe fliaš vznikajú nebezpečné podmienky a nákladné straty produktu, pretože tenkostenné fľaše podliehajú pri skladovaní a preprave ľahkej deformácii.

Tomuto problému je možné zabrániť natlakovaním fliaš. Dusík je dokonalé médium, pretože je k dispozícii v kvapalnej forme. Keď sa kvapalný dusík odparuje, expanduje na 682-násobok svojho kvapalného objemu. Okrem toho je inertný – tým chráni nápoj pred oxidáciou, ktorá môže viesť k znehodnoteniu nápoja a stratám zisku.

Dodávame kvapalný dusík (LIN) potrebný pre dávkovacie systémy LIN bežne používané vo fľaškovacích prevádzkach. Tieto systémy pridávajú kvapku kvapalného dusíka a fľaša sa následne okamžite uzavrie. Dávka kvapky kvapalného dusíka pri odparovaní expanduje a zvyšuje vnútorný tlak. Zvýšením tlaku sa fľaša spevní, takže je dostatočne odolná proti deformácii a môže sa stohovať pri skladovaní a preprave.

Pro oblast Čech  

Ing. Petr Ťopka  

e-mail:petr.topka@linde.com  

Tel:+420 731 608 791

Pro oblast Moravy a Slovenska 

Ing. Zbyněk Šturma 

e-mail:zbynek.sturma@linde.com 

Tel:+420 731 608 783

Have a question for our experts?