Ventilácia

Ponúkame ventilačnú terapiu pre domácu starostlivoť o osoby trpiace ťažkou CHOCHP a inými ochoreniami dýchacích ciest, poraneniami miechy a neuromuskulárnymi ochoreniami.

Ako môže pomôcť ventilačná terapia?


Ventilačná terapia - využíva tlak vzduchu na mechanickú asistenciu alebo nahradenie spontánneho dýchania.

Existujú dva hlavné typy ventilačnej terapie:

 - neivazívna, ak sa vzduch dodáva maskou alebo nosovou kanylou.
 - invazívna, ktorá si vyžaduje tracheotómiu, keď sa do priedušnice vloží kanyla

Vďaka modernej technológii je možné, aby sa pacienti so stabilizovaným stavom liečili doma.

Ventilačná terapia môže pomôcť pacientovi:

    - zlepšiť efektívnu výmenu plynov
    - uľahčením dýchania a zároveň uvoľnením dýchacích svalov

Neinvazívna ventilácia pozitívnym tlakom (NPPV)

Neinvazívna ventilácia pozitívnym tlakom (NPPV) - používa  tlak vzduchu na mechanické zabezpečenie alebo nahradenie spontánneho dýchania.
NPPV zlepšuje efektívnu výmenu plynov, uľahčuje dýchanie a zároveň uvoľňuje dýchacie svaly.

Lekár odporučí správny typ ventilátora podľa stavu pacienta a požadovaných nastavení, ktoré sú prispôsobené ich konkrétnym potrebám.

Máte otázky?