Spoľahlivosť dodávok

V divízii Linde Plyny vám chceme poskytnúť voľnosť pri zameraní sa čisto na Vaše podnikanie, aby ste netrávili čas a nemárnili zdroje v obavách o riadenie a manipuláciu s dodávkami plynu vyžadovanými vašimi rôznymi operáciami.

Vo vašich výrobných procesoch je dôležitá dostupnosť všetkých požadovaných surovín a dodávok - čo zahŕňa taktiež dostupnosť plynu. 

Z tohto dôvodu potrebujete partnera, ktorý vám poskytne správny režim dodávky plynov podľa vašich špeciálnych požiadaviek s takým stupňom automatizácie, ktorá bude optimalizovať vaše každodenné podnikanie. 

Naše servisné ponuky sú navrhnuté tak, aby umožnili spoľahlivé a kontinuálne dodávky plynov a poskytli rýchlu odozvu pri neočakávaných zmenách vo vašich požiadavkách na dodávku plynu. 

Ak máte záujem zistiť viac, než popisuje naša základná ponuka servisu, kontaktujte prosím vášho obchodného zástupcu alebo servisného pracovníka. 

SECCURA ® - zabezpečí automatickú dodávku plynu do zásobníka. Už viac nebudete musieť monitorovať hladinu kvapaliny, objednávky plynu alebo riadiť dodávky. Prevezmeme starostlivosť o kontinuálne dodávky plynu a poskytneme Vám informácie o vašej spotrebe v elektronickej podobe. 

SECCURA ® - automatizovaná dodávka plynu v tlakových nádobách Vás oslobodí od všetkých aktivít spojených s dostupnosťou plynu vo vašom distribučnom systéme, ako napríklad monitorovanie stavu fliaš, objednávanie plynu, riadenie prepravy v prevádzke a výmena plynových fliaš. 

Pretože žiadny plán dodávok nemôže pokryť všetky udalosti, sme schopí rýchlo zareagovať. Pre vaše neočakávané udalosti zabezpečíme Expresné núdzové dodávky.