Možnosti zásobovania

Linde ponúka rôzne riešenia zásobovania plynmi, ktoré umožnia efektívne vyhovieť takmer akýmkoľvek vašim požiadavkám na objem a kvalitu plynov – od dodávok vysokotlakových fliaš až po zariadenia na delenie vzduchu vybudované priamo na vašom pozemku.

 
Atmospheric clouds over Manaus, Brazil

Vyberte si správnu možnosť dodávky plynu pre vašu potrebu

Gas cylinders, Close up.

Plyny vo fľašiach

Malé objemy stlačených plynov sa obvykle dodávajú v jednotlivých vysokotlakových fľašiach. Fľaše sú dostupné v širokom rozsahu veľkostí a tlakov, od malých prenosných až po veľké fľaše s vysokým obsahom plynu. Ponúkajú tak možnost všestranného využita, jednoduchú manipuláciu a vysokú mobilitu. Môžeme vám ich obratom dodať na miesto určenia alebo si ich môžete sami vyzdvihnúť na niektorom z našich predajných miest.
Ammonia drum tank filling at Immingham, UK

Sudy

Sudy sú obvykle používaným obalom pre široký rad špeciálnych plynov s nízkym až stredným tlakom. Najčastejšie sú takto dodávanými produktmi chemikálie (napríklad amoniak, chlorovodík, oxid siričitý, etylénoxid, uhľovodíky atď.) a chladivá (napríklad R22, R134a, R404A).
Truck and Tanks for liquid gases at filling station Göllheim/Germany

Zásobovanie kvapalnými plynmi

Pre zákazníkov s požiadavkami na veľké objemy argónu, oxidu uhličitého, dusíka a kyslíka je možné inštalovať na ich pozemku stabilný zásobník na hlboko schladené kvapalné technické plyny. Pomocou zmiešavacích staníc je možné na mieste vyrábať aj rôzne zmesi plynov využívajúce kvapalné technické plyny.
CRYOSS-N, Minigan 2200. This plant supplies E-glass in Osterweddingen.

Výroba on-site – ECOVAR®

Pre niektorých zákazníkov, s vyššou spotrebou, je najvhodnejšou možnosťou, ako uspokojiť ich požiadavky na technické plyny, ich výroba priamo v mieste spotreby. Naše rozsiahle znalosti a skúsenosti zaisťujú, že spoločnosti, ako je vaša, získajú takto ekonomické, flexibilné a spoľahlivé riešenie, šetrné k okolitému prostrediu, ktoré je špecificky prispôsobené Vašim potrebám.
View Pipes of industrial plant.

Potrubné dodávky

Extrémne vysoké spotreby kyslíka, dusíka, argónu, vodíka, oxidu uhoľnatého alebo syntézneho plynu môžu byť realizované dodávkami potrubných rozvodov z on-site zariadenia na výrobu týchto plynov. Výrobné zariadenie môže byť umiestnené u konkrétneho zákazníka alebo môže byť viac výrobných zariadení pripojených k potrubnej sieti zásobujúcej rôznych zákazníkov so sídlom v rovnakej priemyselnej oblasti.

Hydrogen and Synthesis gas plant, Al Jubail, Saudi Arabia. Photoshoot: October 2016, picture taken by Torsten Proß, Jürgen Jeibmann Photographik

Zariadenie HyCO

Pre zákazníkov s vysokou spotrebou vodíka, oxidu uhoľnatého alebo syntézneho plynu, môže Linde dodať tvz. zariadenia HyCO, ktoré vyrábajú plyn priamo u zákazníka. Spoločnosti Linde Gas a Linde Engineering úzko spolupracujú a ponúkajú zákazníkom najlepšie individuálne On-Site riešenia.
Air Separation Unit in Temirtau, Kazakhstan 
Customer: Linde Gas for ArcelorMittal steel mill 
Start-up: 2010
Photoshoot: November 2014, picture taken by Rüdiger Nehmzow

Zariadenie na delenie vzduchu

Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú vysoký objem kyslíka, dusíka alebo argónu, môže Linde poskytnúť zariadenie na delenie vzduchu, ktoré vyrába a dodáva plyn priamo u zákazníka. Spoločnosti Linde Gas a Linde Engineering úzko spolupracujú a ponúkajú zákazníkom najlepšie individuálne On-Site riešenia.

Vyberte si správnu možnosť dodávky plynu pre vašu potrebu

Plyny vo fľašiach

Gas cylinders, Close up.
Malé objemy stlačených plynov sa obvykle dodávajú v jednotlivých vysokotlakových fľašiach. Fľaše sú dostupné v širokom rozsahu veľkostí a tlakov, od malých prenosných až po veľké fľaše s vysokým obsahom plynu. Ponúkajú tak možnost všestranného využita, jednoduchú manipuláciu a vysokú mobilitu. Môžeme vám ich obratom dodať na miesto určenia alebo si ich môžete sami vyzdvihnúť na niektorom z našich predajných miest.

Sudy

Ammonia drum tank filling at Immingham, UK
Sudy sú obvykle používaným obalom pre široký rad špeciálnych plynov s nízkym až stredným tlakom. Najčastejšie sú takto dodávanými produktmi chemikálie (napríklad amoniak, chlorovodík, oxid siričitý, etylénoxid, uhľovodíky atď.) a chladivá (napríklad R22, R134a, R404A).

Zásobovanie kvapalnými plynmi

Truck and Tanks for liquid gases at filling station Göllheim/Germany
Pre zákazníkov s požiadavkami na veľké objemy argónu, oxidu uhličitého, dusíka a kyslíka je možné inštalovať na ich pozemku stabilný zásobník na hlboko schladené kvapalné technické plyny. Pomocou zmiešavacích staníc je možné na mieste vyrábať aj rôzne zmesi plynov využívajúce kvapalné technické plyny.

Výroba on-site – ECOVAR®

CRYOSS-N, Minigan 2200. This plant supplies E-glass in Osterweddingen.
Pre niektorých zákazníkov, s vyššou spotrebou, je najvhodnejšou možnosťou, ako uspokojiť ich požiadavky na technické plyny, ich výroba priamo v mieste spotreby. Naše rozsiahle znalosti a skúsenosti zaisťujú, že spoločnosti, ako je vaša, získajú takto ekonomické, flexibilné a spoľahlivé riešenie, šetrné k okolitému prostrediu, ktoré je špecificky prispôsobené Vašim potrebám.

Potrubné dodávky

View Pipes of industrial plant.

Extrémne vysoké spotreby kyslíka, dusíka, argónu, vodíka, oxidu uhoľnatého alebo syntézneho plynu môžu byť realizované dodávkami potrubných rozvodov z on-site zariadenia na výrobu týchto plynov. Výrobné zariadenie môže byť umiestnené u konkrétneho zákazníka alebo môže byť viac výrobných zariadení pripojených k potrubnej sieti zásobujúcej rôznych zákazníkov so sídlom v rovnakej priemyselnej oblasti.

Zariadenie HyCO

Hydrogen and Synthesis gas plant, Al Jubail, Saudi Arabia. Photoshoot: October 2016, picture taken by Torsten Proß, Jürgen Jeibmann Photographik
Pre zákazníkov s vysokou spotrebou vodíka, oxidu uhoľnatého alebo syntézneho plynu, môže Linde dodať tvz. zariadenia HyCO, ktoré vyrábajú plyn priamo u zákazníka. Spoločnosti Linde Gas a Linde Engineering úzko spolupracujú a ponúkajú zákazníkom najlepšie individuálne On-Site riešenia.

Zariadenie na delenie vzduchu

Air Separation Unit in Temirtau, Kazakhstan 
Customer: Linde Gas for ArcelorMittal steel mill 
Start-up: 2010
Photoshoot: November 2014, picture taken by Rüdiger Nehmzow
Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú vysoký objem kyslíka, dusíka alebo argónu, môže Linde poskytnúť zariadenie na delenie vzduchu, ktoré vyrába a dodáva plyn priamo u zákazníka. Spoločnosti Linde Gas a Linde Engineering úzko spolupracujú a ponúkajú zákazníkom najlepšie individuálne On-Site riešenia.

Máte otázky? Chcete si objednať?