Kvalita a bezpečnosť

V divízii Linde Gas je bezpečnosť našou hlavnou prioritou. Náš servis ponúka minimalizovanie vášho rizika pri použití najvyššej kvality výrobkov ako aj maximalizácii bezpečnosti všetkých procesov, kde sa používa plyn.

Udržať krok so všetkými novými požiadavkami, ktoré vyplývajú z neustále sa vyvíjajúcej sa legslatívy a nariadeniami pre zodpovednú manipuláciu s plynmi, môže byť ťažké.

V Linde je bezpečnosť na prvom mieste. 100% v našom správaní sa. Chceme chrániť ľudí a myslíme aj na naše vlastné zdravie a bezpečnosť ako aj na bezpečnosť iných.

Manipulácia s plynom je kľúčová – poznáme zákony a nariadenia. Vyvinuli sme servisný program na vašu podporu v minimalizácii vašich rizík a rizík vašich zamestnancov.Naše služby ponúkajú:

Zmluvy o preventívnej údržbe poskytujú pravidelné kontroly vašich tlakových plynových distribučných systémov aby sa zabezpečila maximálna bezporuchová prevádzka a činnosť.
   
Konzultácie a školenia o bezpečnosti zabezpečujú, že Vaši zamestnanci pochopia vlastnosti a charakteristiky rôznych plynov a že budú schopní bezpečne ich používať, skladovať a manipulovať s nimi. Ponúkame štandardizované základné školenia alebo špecializované školenia priamo vo Vašej firme.
   
Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky a spätnej kontroly vo všetkých stupňoch procesov, kde sa používajú plyny, vydávame certifikáty plynov a analýzy plynov a plynných zmesí.