Váš partner pre technické plyny

Linde Gas na Slovensku

Jeden z najvýznamnejších dodávateľov priemyselných a technických plynov v Slovenskej republike. Naše technické plyny sa používajú po celom svete v každom odvetví priemyslu, obchodu, vedy a výskumu. Naše medicinálne plyny a s nimi spojené výrobky a služby umožňujú odborníkom z oblasti zdravotnej starostlivosti poskytovať optimálnu liečbu.