Chladivá

Sortiment chladív

Linde Group je vedúcim dodávateľom chladív na trhu chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel už viac ako 30 rokov.

Chladivá sú nevyhnutné pre procesy chladenia, mrazenia a vykurovania (tepelné čerpadlá), ktoré sa využívajú v aplikáciách pre potravinárstvo, farmáciu, strojárstvo, v chemickej a petrochemickej výrobe. Tiež sa bez nich nezaobídu klimatizácie v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, kanceláriách, verejných budovách a v našich domovoch.

Ponúkame najširší sortiment HFC chladív (napr. R134a, R404A, R407 / C / F, R410A, rada ISCEON), prírodné (HC) chladivá (napr. R717 - čpavok, R600a - izobután, R290 - propán, R744 - CO2). Na trh sme tiež uviedli novú radu energetický efektívnych, inovatívnych HFO chladív, vyvinutých s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj - prvým produktom z tejto rady je R1234yf.

CFC Tieto chladivá poškodzujúce životné prostredie nie sú v našom sortimente
HCFC Tieto chladivá poškodzujúce životné prostredie nie sú v našom sortimente
HFC Tretia generácia  fluóridovaných plynov, tzv. F-plyny
HFO Štvrtá generácia fluóridovaných plynov s nulovým ODP veľmi nízkym GWP.
HC a přírodní chadiva

Čpavok, oxid uhličitý a rada chladív na báze uhľovodíkov.

 

Či už potrebujete chladivo k akejkoľvek aplikácii, obráťte sa s dôverou na Linde Gas. Vašim potrebám vyjdeme v ústrety z hľadiska logistiky aj efektívneho riadenie dodávok.

Riešenie Linde

Linde disponuje viacerými závodmi na výrobu a balenie chemikálií a chladív po celom svete s veľkými kapacitami na skladovanie veľkoobjemových dodávok, preplňovanie do fliaš, sudov a taktiež ich miešanie do zmesí. Spolu s rozsiahlou sieťou výrobcov a dodávateľov surovín tak môžeme ponúknuť chladivá a chemikálie podľa vašich potrieb. Produkty ponúkame v širokom spektre balenia od ISO kontajnerov a trajlerov až po tlakové fľaše.


Bezpečné a efektívne zaobchádzanie s plynmi

Všetky priemyselné odvetvia čelia rastúcim požiadavkám na zvyšovanie bezpečnosti a ekologickej nezávadnosti výrobku. Koncept bezpečného a efektívneho nakladania s plynmi zaisťuje, že všetky produkty Linde Gas tieto požiadavky spĺňajú alebo dokonca prevyšujú a vyhovujú plne národnej a medzinárodnej legislatíve.
Koncept bezpečného zaobchádzania s plynmi zahŕňa identifikáciu a vyhodnotenie možných rizík nebezpečenstvá, ktoré sa môžu vzniknúť vo všetkých fázach životného cyklu výrobku - od výskumu a vývoja, cez výrobu, skladovanie, prepravu, maloobchod a používanie, až po jeho recykláciu a likvidáciu. Možné riziká sú posudzované vzhľadom k zamestnancom, miestnym obyvateľom, zákazníkom, majetku a životnému prostrediu. Cieľom je zníženie týchto rizík na najnižšiu možnú mieru.

 

Linde Gas ponúka viac

Služby Linde Gas súvisiace s dodávkou chladív zahŕňajú regeneráciu a ekologickú likvidáciu chladív, analýzu, posúdenie rizík a konzultáciu platnej legislatívy.

Spoločnosť Linde tiež aktívne spolupracuje s orgánmi EÚ pri vyhľadávaní a ochrane EÚ trhu pred nelegálnym importom chladív do EÚ. EIA report (v angličtine) nájdete nižšie k stiahnutiu.

Na stiahnutie

Máte otázky? Chcete si objednať?